Opis

V tokratni knjižici so pripravljeni opisi sedmih vsebinsko in organizacijsko dokaj različnih ekskurzij iz zahodne, severne in osrednje Slovenije: tematske ekskurzije s poudarkom na raznovrstnih naravnih nesrečah v Posočju, tematske ekskurzije s poudarkom na vrednotenju lokalnih naravnih virov za gospodarski in prostorski razvoj na Goriškem polju, Renških dobravah in Goriškem krasu, tematske pohodne ekskurzije po sledeh Rupnikove linije na območju Žirovskega vrha, regionalnogeografske ekskurzije po Savski ravni z obiski Kranja, Jesenic, hidroelektrarne Moste in mednarodnega letališča pri Spodnjem Brniku, pohodne ekskurzije po Smrekovškem pogorju s poudarkom na varovanju naravne dediščine, regionalnogeografske ekskurzije v Laško in njegovo bližnjo okolico s poudarkom na gospodarskem razvoju ter poplavah in regionalnogeografske, deloma pohodne ekskurzije po dolinah Sopote in Hinje v južnem delu Posavskega hribovja s poudarkom na oglarstvu in pokrajinski preobrazbi po opustitvi premogovnika v bližini Krmelja.

Kazalo vsebine

Predgovor (Drago Kladnik)

Naravne nesreče v Posočju, na odseku med Kobaridom in Ajdovščino (Matija Zorn, Blaž Komac, Miha Pavšek, Primož Pipan)

Pomen lokalnih naravnih virov za gospodarski in prostorski razvoj na primeru Goriškega polja, Renških dobrav in Goriškega krasa (Branko Pavlin)

Po sledeh Rupnikove linije (Saša Jereb)

Savska ravan (Jernej Klemen)

Pohodna ekskurzija po Smrekovškem pogorju (Martina Pečnik)

Laško z okolico (Aleksandra Privšek, Jure Košutnik, Žiga Zorec)

Dolini Sopote in Hinje (Klemen Gostič)

Založnik

Založba ZRC

Izdajatelj

Založba ZRC

Soizdajatelj

Ljubljansko geografsko društvo

ISBN

978-961-254-024-1

Specifikacija

mehka vezava • 15 × 21 cm • 128 strani

Cena

12,80 EUR (redna)
10,50 EUR (klubska)