Table of content

Predgovor (Drago Kladnik)

Naravne nesreče v Posočju, na odseku med Kobaridom in Ajdovščino (Matija Zorn, Blaž Komac, Miha Pavšek, Primož Pipan)

Pomen lokalnih naravnih virov za gospodarski in prostorski razvoj na primeru Goriškega polja, Renških dobrav in Goriškega krasa (Branko Pavlin)

Po sledeh Rupnikove linije (Saša Jereb)

Savska ravan (Jernej Klemen)

Pohodna ekskurzija po Smrekovškem pogorju (Martina Pečnik)

Laško z okolico (Aleksandra Privšek, Jure Košutnik, Žiga Zorec)

Dolini Sopote in Hinje (Klemen Gostič)

Publishing House

Založba ZRC

Publisher

Založba ZRC

Co-publisher

Ljubljansko geografsko društvo

ISBN

978-961-254-024-1

Specifications

paperback • 15 × 21 cm • 128 pages

Price

12,80 EUR (Regular)
10,50 EUR (Club)