Naslov:
Slovenija II
Uredil:
Drugi avtorji:
Leto:
Zbirka:
Vodniki LGD Evropa 4
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Tokrat so ekskurzije Ljubljanskega geografskega društva udeležence popeljale na Matični kras, v Brkine, Notranjsko podolje med Babnim in Cerkniškim poljem, Suho krajino in Zasavje. Ekskurzija v Zasavje je bila organizirana s sodelovanjem Društva mladih geografov Slovenije, medtem ko je bila zadnja predstavljena ekskurzija na Dobrač v sosednji Avstriji izvedena v okviru Geomorfološkega društva Slovenije. Podrobni opisi posameznih ekskurzij navajajo priporočljive točke za postanke in temeljitejše oglede tamkajšnjih pojavov in procesov, ob tem pa nazorno predstavijo aktualne tematike. Kljub strokovni obravnavi je beseda ob pomoči številnih slikovnih prilog vseskozi dovolj preprosta, da ostaja razumljiva tudi posamezniku, ki geografsko ni vrhunsko razgledan.

Kazalo vsebine

Predgovor (Drago Kladnik)

Kolesarjenje po matičnem Krasu (Nataša Ravbar)

Regionalna geografija Brkinov (Monika Benkovič Krašovec)

Notranjsko podolje (z zaledjem) od Babnega do Cerkniškega polja (Aleš Smrekar)

Suha krajina – primer »arhaične« pokrajine v zaledju urbanih središč (Marjan Ravbar)

Ekskurzija v Zasavje (Naja Marot)

Dobraški podori (Matija Zorn)

Založnik

Založba ZRC

Izdajatelj

Založba ZRC

Soizdajatelj

Ljubljansko geografsko društvo

ISBN

961-6500-97-X

Specifikacija

mehka vezava • 15 × 21 cm • 104 strani

Cena

razprodano