Title:
Slovenija II
Edited by:
Other authors:
Year:
Compilation:
Vodniki LGD Evropa 4
Keywords:
Language(s):
Table of content

Predgovor (Drago Kladnik)

Kolesarjenje po matičnem Krasu (Nataša Ravbar)

Regionalna geografija Brkinov (Monika Benkovič Krašovec)

Notranjsko podolje (z zaledjem) od Babnega do Cerkniškega polja (Aleš Smrekar)

Suha krajina – primer »arhaične« pokrajine v zaledju urbanih središč (Marjan Ravbar)

Ekskurzija v Zasavje (Naja Marot)

Dobraški podori (Matija Zorn)

Publishing House

Založba ZRC

Publisher

Založba ZRC

Co-publisher

Ljubljansko geografsko društvo

ISBN

961-6500-97-X

Specifications

paperback • 15 × 21 cm • 104 pages

Price

sold out