Skip to main content
Slovenija [I]. Ekskurzije ljubljanskega geografskega društva.


Uredil: Drago Kladnik
Leto: 2003


V tej knjigi zbrani prispevki v sliki in besedi podajajo bistvene prostorske značilnosti nekaterih pokrajin, ki so jih obiskali udeleženci tradicionalnih strokovnih ekskurzij Ljubljanskega geografskega društva. Zaradi specifičnih tematik je poudarek na alpskih pokrajinah (Triglavski ledenik, planina Konjščica, Log pod Mangartom, Poljanska dolina in Žirovska kotlina), zastopane so tudi dinarske (Snežnik) in panonske pokrajine (Kozjansko), medtem ko je Mirnska dolina izrazita pokrajina na stiku alpskega, dinarskega in panonskega sveta.Kazalo vsebine

Predgovor (Drago Kladnik)

Triglavski ledenik (Matej Gabrovec)

Tematska pot "Konšca" (Irena Mrak)

Naravnogeografske značilnosti kraške planote Snežnik (Mitja Prelovšek, Terezija Černigoj, Barbara Požar)

Regionalnogeografske značilnosti Poljanske doline in Žirovske kotline (Urška Eniko)

Mirnska dolina (Maja Topole)

Nekatere regionalnogeografske značilnosti Kozjanskega (Anton Polšak)

Drobirski tok pod Mangartom (Blaž Komac)
Redna cena
9,40 €

Spletna cena
8,50 €


Ključne besede
ekskurzije
geografija
regionalna geografija
Slovenija
vodniki
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR