Slovenija [I]. Ekskurzije ljubljanskega geografskega društva

Edited by: Drago Kladnik
Year: 2003Table of content

Predgovor (Drago Kladnik)

Triglavski ledenik (Matej Gabrovec)

Tematska pot "Konšca" (Irena Mrak)

Naravnogeografske značilnosti kraške planote Snežnik (Mitja Prelovšek, Terezija Černigoj, Barbara Požar)

Regionalnogeografske značilnosti Poljanske doline in Žirovske kotline (Urška Eniko)

Mirnska dolina (Maja Topole)

Nekatere regionalnogeografske značilnosti Kozjanskega (Anton Polšak)

Drobirski tok pod Mangartom (Blaž Komac)
Regular price
9.40 €

Online price
8.50 €


Keywords
excursions
geography
guidebooks
regional geography
Slovenia
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR