Skip to main content
Slovenci v železni Loreni (1919–1939) skozi družinske pripovedi [prva izdaja]
Slovènes en Lorraine du fer (1919–1939) à travers des récits de familles [1ere ed.]


Avtorica: Marie Pislar Fernandez
Leto: 2004


Delo nam s pomočjo zgodovinskih virov in osebnih pripovedi izseljencev prikaže, zakaj, kako in kam v Francijo so se izseljevali Slovenci in kako so tam živeli v času med obema vojnama. Marica Pišlar, zgodovinarka in magistrica slovenskega jezika, je potomka izseljencev iz Primorske in ena redkih slovenskih intelektualk v Franciji, ki je posvetila pozornost življenju slovenskih rudarjev v železni Loreni. Delo je objavljeno v slovenščini in francoščini. V branje ga uvede dr. Antonija Bernard (INALCO, Pariz), v kontekst širših migracij Slovencev v Evropi pa jo umesti dr. Marjan Drnovšek (Inštitut za slovensko izseljenstvo ZRC SAZU v Ljubljani).Kazalo vsebine

KNJIGI NA POT(Antonija Bernard)

EVROPA IN SLOVENSKI IZSELJENCI (Marjan Drnovšek)

ZAHVALA

UVOD

I. POGLAVJE

ZGODOVINSKI VZROKI IZSELJENSTVA

1. Izseljevanje v obdobju Avstro-Ogrske

2. Vojna 1914–1918 in njene posledice

3. Izseljevanje v obdobju med obema vojnama

4. Izseljevanje Slovencev: narodni problem?

II. POGLAVJE

ŽIVLJENJE DOMOVINI. VZROKI ZA ODHOD

1. Socialni in gospodarski pogoji. Življenje na slovenskem podeželju

2. Okolje in družina v matični deželi

3. Življenje v domovini

4. Izobrazba. Šolanje in poklic

5. Vzroki za odhod in razlike med pokrajinami

III. POGLAVJE

IZSELJEVANJE FRANCIJO

1. Zakaj v Francijo?

2. Migracijski tok Slovencev v Francijo

3. Posebni položaj Lorene

4. Slovenski migracijski tokovi v Loreno

5. Razmere ob odhodu

IV. POGLAVJE

ŽIVLJENJE ŽELEZNI LORENI (1919–1939)

1. Nastanitev in delo

2. Družabno in kulturno življenje

3. Vključevanje v novo družbo

ZAKLJUČEK

DODATKI

NEKAJ PODATKOV O SLOVENCIH V FRANCIJI

TABELA 1: Slovensko prebivalstvo v Franciji (1919–1939) po različnih virih

TABELA 2: Slovenski priseljenci v Franciji po pokrajinah leta 1929

TABELA 3: Slovenski priseljenci v Franciji v glavnih rudarskih revirjih leta 1939

TABELA 4: Slovenski priseljenci v železni Loreni leta 1939

KRONOLOGIJA

PRIMERJALNA TABELA KRAJEVNIH IMEN

UPORABLJENI BIBLIOGRAFSKI VIRI

ZEMLJEVIDI

ZEMLJEVID 1: Evropa leta 1914

ZEMLJEVID 2: Avstro-Ogrska leta 1914

ZEMLJEVID 3: Dežele avstro-ogrskega cesarstva, kjer so živeli Slovenci

ZEMLJEVID 4: Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev leta 1918

ZEMLJEVID 5: Julijska krajina leta 1927

ZEMLJEVID 6: Kraji, iz katerih prihajajo proučevani slovenski izseljenci

ZEMLJEVID 7: Regije, iz katerih prihajajo proučevani slovenski izseljenci

ZEMLJEVID 8: Razpršenost Slovencev po pokrajinah v Franciji leta 1939

ZEMLJEVID 9: Rudniki železa v Loreni

ZEMLJEVID 10: Le Pays-Haut v Loreni in vasi z največjo koncentracijo Slovencev leta 1939

SLIKE

Življenje v domovini

Rekrutiranje

Nastanitev

Družabno življenje

Praznovanja

Društveno življenje

Kulturno življenje

REGISTER LASTNIH IMEN
Cena
razprodano


Ključne besede
ekonomske migracije
Francija
Lorena
slovenski izseljenci
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR