Skip to main content
Slovenci v železni Loreni (1919–1939) skozi družinske pripovedi [prva izdaja]
Slovènes en Lorraine du fer (1919–1939) à travers des récits de familles [1ere ed.]


Author: Marie Pislar Fernandez
Year: 2004Table of content

KNJIGI NA POT(Antonija Bernard)

EVROPA IN SLOVENSKI IZSELJENCI (Marjan Drnovšek)

ZAHVALA

UVOD

I. POGLAVJE

ZGODOVINSKI VZROKI IZSELJENSTVA

1. Izseljevanje v obdobju Avstro-Ogrske

2. Vojna 1914–1918 in njene posledice

3. Izseljevanje v obdobju med obema vojnama

4. Izseljevanje Slovencev: narodni problem?

II. POGLAVJE

ŽIVLJENJE DOMOVINI. VZROKI ZA ODHOD

1. Socialni in gospodarski pogoji. Življenje na slovenskem podeželju

2. Okolje in družina v matični deželi

3. Življenje v domovini

4. Izobrazba. Šolanje in poklic

5. Vzroki za odhod in razlike med pokrajinami

III. POGLAVJE

IZSELJEVANJE FRANCIJO

1. Zakaj v Francijo?

2. Migracijski tok Slovencev v Francijo

3. Posebni položaj Lorene

4. Slovenski migracijski tokovi v Loreno

5. Razmere ob odhodu

IV. POGLAVJE

ŽIVLJENJE ŽELEZNI LORENI (1919–1939)

1. Nastanitev in delo

2. Družabno in kulturno življenje

3. Vključevanje v novo družbo

ZAKLJUČEK

DODATKI

NEKAJ PODATKOV O SLOVENCIH V FRANCIJI

TABELA 1: Slovensko prebivalstvo v Franciji (1919–1939) po različnih virih

TABELA 2: Slovenski priseljenci v Franciji po pokrajinah leta 1929

TABELA 3: Slovenski priseljenci v Franciji v glavnih rudarskih revirjih leta 1939

TABELA 4: Slovenski priseljenci v železni Loreni leta 1939

KRONOLOGIJA

PRIMERJALNA TABELA KRAJEVNIH IMEN

UPORABLJENI BIBLIOGRAFSKI VIRI

ZEMLJEVIDI

ZEMLJEVID 1: Evropa leta 1914

ZEMLJEVID 2: Avstro-Ogrska leta 1914

ZEMLJEVID 3: Dežele avstro-ogrskega cesarstva, kjer so živeli Slovenci

ZEMLJEVID 4: Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev leta 1918

ZEMLJEVID 5: Julijska krajina leta 1927

ZEMLJEVID 6: Kraji, iz katerih prihajajo proučevani slovenski izseljenci

ZEMLJEVID 7: Regije, iz katerih prihajajo proučevani slovenski izseljenci

ZEMLJEVID 8: Razpršenost Slovencev po pokrajinah v Franciji leta 1939

ZEMLJEVID 9: Rudniki železa v Loreni

ZEMLJEVID 10: Le Pays-Haut v Loreni in vasi z največjo koncentracijo Slovencev leta 1939

SLIKE

Življenje v domovini

Rekrutiranje

Nastanitev

Družabno življenje

Praznovanja

Društveno življenje

Kulturno življenje

REGISTER LASTNIH IMEN
price
sold out


Keywords
economic migrations
France
Lorraine
Slovenian emigrants
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR