Skip to main content
Raziskovanje slovenskega izseljenstva. Vidiki, pristopi, vsebine.


Uredila: Aleksej Kalc, Janja Žitnik Serafin
Leto: 2017


Zametki znanstvenega preučevanja slovenskega izseljevanja segajo v čas pred prvo svetovno vojno, ko je pojav dosegel svoj zgodovinski višek. V tridesetih letih 20. stoletja je preučevanje izseljenske tematike dobilo akademsko podlago in teoretično utemeljitev v okviru ljubljanske univerze. Sistematično raziskovanje slovenskega izseljenstva se je intenzivneje razvijalo od šestdesetih let dalje, se tematsko razvejalo in postalo področje sodelovanja raznih znanstvenih disciplin. V tem procesu je v osemdesetih letih zaživel tudi današnji Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU. K sodelovanju pri knjigi, ki prihaja med bralce ob jubileju Inštituta, so bili poleg njegovih članov povabljeni še nekateri drugi raziskovalci migracij, posebno pripadniki mlajših generacij, ki poglabljajo in razširjajo tradicionalne raziskovalne vsebine, jih obravnavajo z novih zornih kotov in pri tem preizkušajo nove raziskovalne pristope. Publikacija tako prinaša pregled dosedanjega dela Inštituta na področju raziskovanja slovenskega izseljenstva ter izbor prispevkov o nekaterih tematikah in vprašanjih, ki so danes v ospredju zanimanj preučevalcev slovenskih migracij.Kazalo vsebine

Od preučevanja slovenskega izseljenstva k migracijskim študijam (Aleksej Kalc)
Razvoj Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU in njegov prispevek k izseljenskim študijam (Janja Žitnik Serafin)

IZBRANI VIDIKI RAZISKOVANJA SLOVENSKEGA IZSELJENSTVA
Sociologija mednarodnih selitev in njeni začetki v Sloveniji skozi tematizacije slovenskih izseljencev (Marina Lukšič Hacin)
Migracije in ekonomske interakcije (do prve svetovne vojne) (Žarko Lazarević)
Preučevanje slovenskega izseljenstva v perspektivi spolno obeleženih migracij (Mirjam Milharčič Hladnik)
Slovenske izseljenske skupnosti v luči turizma iskanja korenin (Miha Koderman)

PRISTOPI, METODE, KATEGORIZACIJA
Izzivi in zagate statističnega preučevanja slovenskega izseljenstva (Damir Josipovič)
Metodološki izzivi preučevanj mobilnih posameznikov in skupin v 21. stoletju: med migranti, turisti in popotniki (Martina Bofulin, Nataša Rogelja)
Preučevanje slovenskih izseljencev v ZDA − od posameznikov do skupnosti, od skupnosti do posameznikov (Maruša Verbič Koprivšek)

AKTUALNA VPRAŠANJA
Povezovanje Slovencev v Nemčiji na prehodu stoletij in generacij (Marijanca Ajša Vižintin)
Sodobno izseljevanje iz Slovenije (2004–2017) in etnično povezovanje »novoizseljencev« (Dejan Valentinčič)
Etnično podjetništvo med Slovenci v državah nekdanje Jugoslavije: situacije, možnosti in priložnosti (Jure Gombač)
Okoljske migracije kot diskurzivni fenomen (Jerneja Brumen)

Slovenian emigration research: aspects, approaches, substance (Summary) (Janja Žitnik Serafin)
Avtorji / Authors
Imensko kazalo
 Še ...Redna cena
17,00 €

Spletna cena
15,30 €


Ključne besede
migracije
slovenski izseljenci
zborniki
znanstvenoraziskovalno delo
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR