Skip to main content
Raziskovanje slovenskega izseljenstva. Vidiki, pristopi, vsebine.


Edited by: Aleksej Kalc, Janja Žitnik Serafin
Year: 2017


Academic and theoretical foundations of Slovenian emigration research were set at the University of Ljubljana in the 1930s. In the 1960s, more systematic, complex and multi-disciplinary Slovenian emigration research began to develop. As part of this process, Slovenian Migration Institute was established in 1982. The book was conceived upon the 30th anniversary of the Institute's affiliation to ZRC SAZU. Besides the Institute's researchers, some other scholars were invited to contribute chapters, especially members of younger generations who tend to test most up-to-date research approaches and treat their themes from new or under-researched angles.
The central part of the book is thus thematically divided into three sections: “Selected aspects of Slovenian emigration research”, “Approaches, methods, categorisation”, and “Topical issues”. With such thematic structure and contents, the book is primarily aimed at touching upon some new questions concerning the present state and future development of Slovenian emigration research, taking into account contemporary international trends in migration studies as well as some specificities pertaining to Slovenian emigration.Table of content

Od preučevanja slovenskega izseljenstva k migracijskim študijam (Aleksej Kalc)
Razvoj Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU in njegov prispevek k izseljenskim študijam (Janja Žitnik Serafin)

IZBRANI VIDIKI RAZISKOVANJA SLOVENSKEGA IZSELJENSTVA
Sociologija mednarodnih selitev in njeni začetki v Sloveniji skozi tematizacije slovenskih izseljencev (Marina Lukšič Hacin)
Migracije in ekonomske interakcije (do prve svetovne vojne) (Žarko Lazarević)
Preučevanje slovenskega izseljenstva v perspektivi spolno obeleženih migracij (Mirjam Milharčič Hladnik)
Slovenske izseljenske skupnosti v luči turizma iskanja korenin (Miha Koderman)

PRISTOPI, METODE, KATEGORIZACIJA
Izzivi in zagate statističnega preučevanja slovenskega izseljenstva (Damir Josipovič)
Metodološki izzivi preučevanj mobilnih posameznikov in skupin v 21. stoletju: med migranti, turisti in popotniki (Martina Bofulin, Nataša Rogelja)
Preučevanje slovenskih izseljencev v ZDA − od posameznikov do skupnosti, od skupnosti do posameznikov (Maruša Verbič Koprivšek)

AKTUALNA VPRAŠANJA
Povezovanje Slovencev v Nemčiji na prehodu stoletij in generacij (Marijanca Ajša Vižintin)
Sodobno izseljevanje iz Slovenije (2004–2017) in etnično povezovanje »novoizseljencev« (Dejan Valentinčič)
Etnično podjetništvo med Slovenci v državah nekdanje Jugoslavije: situacije, možnosti in priložnosti (Jure Gombač)
Okoljske migracije kot diskurzivni fenomen (Jerneja Brumen)

Slovenian emigration research: aspects, approaches, substance (Summary) (Janja Žitnik Serafin)
Avtorji / Authors
Imensko kazalo
 More ...Regular price
17.00 €

Online price
15.30 €


Keywords
collective volume
migrations
scientific research work
Slovenian emigrants
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR