Prispevki k slovenski in slovanski etimologiji

Avtorica: Metka Furlan
Leto: 2016


Monografija združuje 12 prispevkov, v katerih je slovensko in drugo slovansko besedje predstavljeno v novi ali izboljšani interpretaciji na pomenski in/ali formalni ravni, zato dopolnjujejo vedenje o zgodovini, predzgodovini in etimološkem nastanku slovenskega in slovanskega leksikona.

V delu je analizirano naslednje besedje: sln. dial. seber ‘revež, nebogljenec’ (Zatolmin); sln. oča in oče; sln. dial., hrv. dial. boškarin ‘istrsko avtohtono govedo’; sln., hrv. hidronim Dragonja; sln. mirodilnica ‘drogerija’; sln. dial. mel/mjel/njel/gnjel … ‘vrsta hrasta’, hrv. dial. mjev/mnel … ‘isto’; sln. dial. durla ‘polšja samica’; sln., hrv. kuzla ‘psica’; sln. dial. koka ‘kača’; hrv. dial. švenac ‘uš’, blg. dial. švenec ‘isto’; psl. *pyriti ‘delati ogenj’, *puriti ‘isto’.

Zadnji prispevek je posvečen vprašanju jezikovnega razvoja, ki ga zaznamujeta tako jezikovna sistemskost in zato jezikoslovna predvidljivost kot tudi jezikovna nesistemskost in zato jezikoslovna nepredvidljivost.Kazalo vsebine

UVODNA BESEDA

 

I SLOVENSKO NAREČNO IN KNJIŽNO

Slovensko seber ‘revež, nebogljenec’ (Zatolmin)

K nastanku samostalnikov oća/oča in oće/oče

Istrsko Boškarin in boškarin: od lastnoimenske do generične oznake

O hidronimu Dragonja

Slovensko mirodilnica ‘drogerija’

Po sledeh južnoslovanskega dendronima ‘Quercus’: slovensko mel/mjel/njel/gnjel … ‘vrsta hrasta’

K etimologiji narečnega zoonima durla ‘polšja samica …’

Slovensko-hrvaško kuzla ‘canis femina’ in praslovansko *kuzati/kyzati ‘sugere’ → *cuzati/cyzati

Slovensko koroško koka ‘kača’ – ohranjena pomenska predloga slovanskega mitološkega termina *kuka ‘zli duh’

II D RUGO SLOVANSKO

Balto-slovanska leksikalna inovacija

Praindoevropski heteroklitični samostalnik za ogenj v slovanskih jezikih ali o slovanskem razmerju *pyriti : *puriti

III IZ TEORIJE ETIMOLOŠKEGA RAZISKOVANJA

Slovanska etimologija med jezikoslovno predvidljivostjo in nepredvidljivostjo

 

Prispevki k slovenski in slovanski etimologiji (Povzetek)

Contributions to Slovenian and Slavic etymology (Summary)

Oчерки по словенской и славянской этимологии (Резюме)

Viri in literatura

Krajšave

Simboli

Seznam slik

Besedno kazalo

Stvarno kazaloŠe ...

ETIMOLOGIJA; Družina 27.11.2016

Iztok Ilich: PRISPEVKI K SLOVENSKI IN SLOVANSKI ETIMOLOGIJI; Bukla 12.10.2016

Bernard Nežmah: METKA FURLAN, PRISPEVKI K SLOVENSKI SLOVANSKI ETIMOLOGIJI; Mladina 7.10.2016Redna cena
17,00 €

Spletna cena
15,30 €


Ključne besede
etimologija
slovanski jeziki
slovenščina
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR