Primož Trubar. Prispevki k življenjepisu

Avtor: Boris Golec
Leto: 2014


Zgodovinar Boris Golec je v zadnjih letih z odkritjem novih primarnih virov ter z reinterpretacijo že znanih dvignil na plan celo vrsto novih temeljnih podatkov o očetu slovenske knjige: kdaj in kje je bil Trubar rojen, kdaj in zakaj je svoj priimek spremenil iz Malnar v Trubar, kje se je lahko v otroštvu šolal in mnoge s tem povezane podrobnosti. Monografija združuje Golčeve dosedanje študije o Trubarju v pet poglavij. Prvo obravnava njegove osnovne biografske podatke, dopolnjene in popravljene v luči novih ugotovitev, ki so jih omogočili dolgo nedostopni in neznani viri. Tudi ostala štiri poglavja so v znatni meri zasnovana na prezrtih in še neznanih podatkih iz virov. Obravnavajo izvor, zapisovanje in etimologijo Trubarjevega priimka, njegovo zgodnje šolanje, sodobna pričevanja o njegovem življenju in delu, preden je postal protestantski duhovnik, ter meščansko komponento v Trubarjevem sorodstvu in njeno vlogo v njegovem življenju.

Z vsem tem je Golec, zgodovinar novega veka pri Slovencih, prispeval literarni in obči kulturni zgodovini obilico novih, plastično prikazanih vidikov Trubarjevega življenja, ki bi jih literarni zgodovinar le težko odkril, uvidel in predstavil.Ključne besede
biografije
elektronske knjige
Trubar, Primož
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR