Naslov:
Pressures and Protection of the Underground Karst. Cases from Slovenia and Croatia
Pritiski in varovanje podzemnega Krasa. Primeri iz Slovenije in Hrvaške
Pritisci i zaštita podzemnog krša. Primjeri iz Slovenije i Hrvatske
Uredila:
Leto:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

V publikaciji smo poskušali v grobem zbrati del več desetletnega dela slovenskih in hrvaških raziskovalcev na področju varovanja podzemnega krasa. Nabor tematik nikakor ni vseobsegajoč, vsekakor pa predstavlja pester nabor tematik s področja varovanja podzemnega krasa v Sloveniji in na Hrvaškem. Z izdajo smo želeli zbrati dosedanje znanje, ga ovrednotiti, primerjati z izsledki drugih raziskav ter vsebino na poljudnoznanstven način ponuditi v branje širšemu krogu ljudi, ki se z varovanjem podzemnega krasa ukvarjajo posredno. Z mešano izdajo speleoloških, hidroloških in biospeleoloških spoznanj smo hoteli presekati vse bolj uveljavljeno delitev na posamezna strokovna področja ter različne vidike postaviti na skupen imenovalec – varovanje podzemnega krasa.

Podzemni kras je namreč tako življenjski prostor podzemnemu živalstvu, kakor tudi pomemben vir pitne vode. Jame nosijo pomembne informacije o paleogeografskem razvoju podzemlja in površja, spremembah podnebja ter so pomembna ekonomska kategorija v smislu turistične izrabe jam. Hkrati so praviloma izjemno ranljive, s čemer se močno poveča potreba po njihovem strogem varovanju, le-to pa je pogosto stranski ali pa poglavitni cilj raziskovalcem, ki se z jamami neposredno ukvarjajo.

Založnik

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-285-6

Specifikacija

mehka vezava • 20 × 27,5 cm • 192 strani

Cena

ni več na zalogi