Skip to main content
Pressures and Protection of the Underground Karst. Cases from Slovenia and Croatia.
Pritiski in varovanje podzemnega Krasa. Primeri iz Slovenije in Hrvaške.
Pritisci i zaštita podzemnog krša. Primjeri iz Slovenije i Hrvatske.


Uredila: Nadja Zupan Hajna, Mitja Prelovšek
Leto: 2011


V publikaciji smo poskušali v grobem zbrati del več desetletnega dela slovenskih in hrvaških raziskovalcev na področju varovanja podzemnega krasa. Nabor tematik nikakor ni vseobsegajoč, vsekakor pa predstavlja pester nabor tematik s področja varovanja podzemnega krasa v Sloveniji in na Hrvaškem. Z izdajo smo želeli zbrati dosedanje znanje, ga ovrednotiti, primerjati z izsledki drugih raziskav ter vsebino na poljudnoznanstven način ponuditi v branje širšemu krogu ljudi, ki se z varovanjem podzemnega krasa ukvarjajo posredno. Z mešano izdajo speleoloških, hidroloških in biospeleoloških spoznanj smo hoteli presekati vse bolj uveljavljeno delitev na posamezna strokovna področja ter različne vidike postaviti na skupen imenovalec – varovanje podzemnega krasa.

Podzemni kras je namreč tako življenjski prostor podzemnemu živalstvu, kakor tudi pomemben vir pitne vode. Jame nosijo pomembne informacije o paleogeografskem razvoju podzemlja in površja, spremembah podnebja ter so pomembna ekonomska kategorija v smislu turistične izrabe jam. Hkrati so praviloma izjemno ranljive, s čemer se močno poveča potreba po njihovem strogem varovanju, le-to pa je pogosto stranski ali pa poglavitni cilj raziskovalcem, ki se z jamami neposredno ukvarjajo.Cena
ni več na zalogi


Ključne besede
antropogeni vplivi
favna
flora
geološka dediščina
hidrogeologija
Hrvaška
kras (geologija)
kraške jame
kraške vode
ogroženost
podtalnica
podzemne vode
Slovenija
speleologija
študije primerov
trajnostni razvoj
zaščita
zborniki
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR