Prešernovska struktura in svetovni literarni sistem

Avtor: Marko Juvan
Leto: 2012


Knjiga obravnava svetovno literaturo kot idejo in kot sistem čeznarodnega obtoka besedil, posebno kritično pozornost pa v tem kontekstu posveča pojmu t. i. prešernovske strukture. V slovenski prostor prinaša nov premislek slovenske književnosti v odnosu do svetovne ter ponuja prvi pregled recepcije tega pojma pri nas in obenem obsežen in kritičen pregled tako starejših kakor sodobnejših raziskav.

Cena
naprodaj v knjigarni Azil


Ključne besede
globalizacija
kulturni nacionalizem
literarna veda
literarna zgodovina
literarni sistemi
Prešeren, France
primerjalna književnost
slovenska književnost
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR