Pomensko-skladenjske lastnosti slovenskega glagola

Avtorica: Andreja Žele
Leto: 2012


Monografija Pomensko-skladenjske lastnosti slovenskega glagola je oblikovana z izborom razprav o slovenskem glagolu, ki so nastale v zadnjih desetih letih, zlasti o pomenskosti (in z njo povezani morfemskosti) in skladenjskosti slovenskega glagola. Pri obravnavah se že dokazano dobro dopolnjujeta strukturalni in funkcijski vidik, kar zlasti pri glagolu kot osrednji skladenjskopomenski organizacijski enoti daje možnost vpogleda v funkcijske zmožnosti slovenščine oz. slovenske skladnje. Glagol je torej vsekakor bistveno pomensko, morfološko in skladenjsko izhodišče, središče in povezovališče vsega, saj zelo nazorno združuje slovar in slovnico v kategorijah vida in časa, vezljivosti, naklona in načina.

Vsebinsko monografijo sestavljajo trije sklopi: 1 Pomenskost in morfemskost glagola, 2 Glagolska vezljivost, 3 Besedilnost glagola; ta delitev je narejena zgolj zaradi preglednosti, sicer pa se z njo samo še potrjuje smiselna (tudi pretvorbna) medsebojna povezanost jezikovnih ravnin. Vsem poglavjem sledijo še kratki slovensko-angleški povzetki vsebin po tematskih poglavjih.Redna cena
19,50 €

Spletna cena
17,60 €


Ključne besede
glagol
pomenoslovje
semantika
skladnja
slovenščina
študije
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR