Skip to main content
Pokrajina v visoki ločljivosti


Uredili: Rok Ciglič, Matjaž Geršič, Drago Perko, Matija Zorn
Leto: 2018


Knjiga Pokrajina v visoki ločljivosti je že 14. v zbirki GIS v Sloveniji. Tudi namen te knjige je predstaviti najrazličnejša spoznanja raziskovalcev v svetu geografskih informacijskih sistemov na območju Slovenije v zadnjih letih. Zmogljiva geoinformacijska orodja in natančni digitalni podatki omogočajo raziskave raznih procesov in pojavov z veliko natančnostjo. Zato lahko upravičeno trdimo, da pokrajino in njene sestavne elemente raziskujemo v visoki ločljivosti. V knjigi so nazorno prikazani rezultati projektov in izsledki raziskav s področij, kot so: seizmologija, geomorfologija, naravne nesreče, varovanje okolja, geografija, geodezija, arheologija, promet, kmetijstvo, daljinsko zaznavanje in druga. Bralci bodo v knjigi našli nekatere novosti v uporabnosti geografskih informacijskih sistemov, hkrati pa se bodo lahko seznanili tudi z zanimivi rezultati raziskovalnega dela na številnih področjih.Kazalo vsebine

Gregor Rajh, Andrej Gosar
Uporaba orodij GIS v analizi magnitude in globine potresov v Sloveniji za potrebe ocenjevanja potresne nevarnosti

Mauro Hrvatin, Drago Perko
Vpliv kamninske podlage na izoblikovanost površja v porečju Lahomnice

Dimitrij Mlekuž
Vzreja modelov višin iz lidarskih podatkov

Jure Tičar, Miha Čekada
Natančnost določanja lege naravnih vrednot v Sloveniji na primeru kraških jam

Jure Tičar, Drago Perko, Manca Volk Bahun
Geodediščina in pokrajinska raznolikost Slovenije

Mihaela Triglav Čekada
Geodetska masna bilanca slovenskih ledenikov iz podatkov laserskega skeniranja

Aleš Grlj, Andreja Sušnik, Gregor Gregorič, Žiga Kokalj
Spletni Sušni uporabniški servis

Nataša Đurić, Urša Kanjir, Tatjana Veljanovski
Analiza časovnih vrst Sentinel-2 za zaznavanje neskladne rabe na trajnih travnikih

Nika Mesner, Katja Tič, Alen Mangafić, Mihaela Triglav Čekada
Samodejna razpoznava zaraščanja na primeru kraških travnikov

Dušan Petrovič, Ana Petkovšek, Dejan Grigillo
Analiziranje stanja opuščenega odlagališča odpadkov Ležen z uporabo arhivskih in sedanjih fotogrametričnih podatkov

Dimitrij Mlekuž
Uporaba hiperspektralnih snemanj v arheologiji

Mateja Breg Valjavec, Blaž Komac
Novodobna poselitev hudourniških vršajev in nevarnost drobirskih tokov: primer Zgornjesavske doline

Samo Drobne, Lavra Borovnik, Mitja Lakner
Lokalna območja delovne mobilnosti v Sloveniji

Simon Koblar, Matej Žebovec
Analiza potovalnih vzorcev uporabnikov mestnega potniškega prometa v Ljubljani

Danijel Ivajnšič, Igor Žiberna
Prometne nesreče v občini Maribor ob različnih vremenskih situacijah

Matjaž Geršič, Rok Ciglič, Drago Perko
Pokrajinska in zemljepisnoimenska raznolikost v Sloveniji

 Še ...Redna cena
39,00 €

Spletna cena
35,10 €


Ključne besede
digitalni modeli
geodezija
geografija
geografski informacijski sistemi
informacijski sistemi
prostorski podatki
Slovenija
zborniki
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR