Skip to main content
Pokrajina v visoki ločljivosti


Edited by: Rok Ciglič, Matjaž Geršič, Drago Perko, Matija Zorn
Year: 2018


Pokrajina v visoki ločljivosti ('The Landscape in High Resolution') is the fourteenth volume in the series GIS v Sloveniji (GIS in Slovenia). The goal of this volume is to present the wide variety of research findings on geographical information systems in Slovenia in recent years. Powerful geoinformatic tools and precise digital data facilitate research on processes and phenomena with a high level of accuracy. This makes it possible to affirm that the landscape and its components are being analyzed in high resolution. The volume clearly presents project outputs and research results in areas such as seismology, geomorphology, natural hazards, environmental protection, geography, surveying, archaeology, transport, agriculture, remote sensing, and others. Readers will discover new features regarding the applicability of geographical information systems and will learn about interesting findings in many areaTable of content

Gregor Rajh, Andrej Gosar
Uporaba orodij GIS v analizi magnitude in globine potresov v Sloveniji za potrebe ocenjevanja potresne nevarnosti

Mauro Hrvatin, Drago Perko
Vpliv kamninske podlage na izoblikovanost površja v porečju Lahomnice

Dimitrij Mlekuž
Vzreja modelov višin iz lidarskih podatkov

Jure Tičar, Miha Čekada
Natančnost določanja lege naravnih vrednot v Sloveniji na primeru kraških jam

Jure Tičar, Drago Perko, Manca Volk Bahun
Geodediščina in pokrajinska raznolikost Slovenije

Mihaela Triglav Čekada
Geodetska masna bilanca slovenskih ledenikov iz podatkov laserskega skeniranja

Aleš Grlj, Andreja Sušnik, Gregor Gregorič, Žiga Kokalj
Spletni Sušni uporabniški servis

Nataša Đurić, Urša Kanjir, Tatjana Veljanovski
Analiza časovnih vrst Sentinel-2 za zaznavanje neskladne rabe na trajnih travnikih

Nika Mesner, Katja Tič, Alen Mangafić, Mihaela Triglav Čekada
Samodejna razpoznava zaraščanja na primeru kraških travnikov

Dušan Petrovič, Ana Petkovšek, Dejan Grigillo
Analiziranje stanja opuščenega odlagališča odpadkov Ležen z uporabo arhivskih in sedanjih fotogrametričnih podatkov

Dimitrij Mlekuž
Uporaba hiperspektralnih snemanj v arheologiji

Mateja Breg Valjavec, Blaž Komac
Novodobna poselitev hudourniških vršajev in nevarnost drobirskih tokov: primer Zgornjesavske doline

Samo Drobne, Lavra Borovnik, Mitja Lakner
Lokalna območja delovne mobilnosti v Sloveniji

Simon Koblar, Matej Žebovec
Analiza potovalnih vzorcev uporabnikov mestnega potniškega prometa v Ljubljani

Danijel Ivajnšič, Igor Žiberna
Prometne nesreče v občini Maribor ob različnih vremenskih situacijah

Matjaž Geršič, Rok Ciglič, Drago Perko
Pokrajinska in zemljepisnoimenska raznolikost v Sloveniji

 More ...Regular price
39.00 €

Online price
35.10 €


Keywords
digital models
geodesy
geographic information systems
geography
information systems
Slovenia
spatial data
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR