Naslov:
Thought, Society, Culture / Slovenian and South Eastern European Perspectives
Uredniški odbor:
Obdobje:
od 2014
Področje/-a:
Jezik(i):
Opis

Zbirka prinaša vrhunska dela, ki raziskujejo kulturo kot vseobsegajoč pojem za označevanje načina življenja posameznika in družbe ter dosežkov njihovih miselnih in ustvarjalnih naporov, a v žarišču ohranjajo slovenski prostor. Dela so mednarodno relevantna in inovativna ter bistvenega pomena za razširjanje vednosti o svojem predmetnem področju. Naslovi in vsebine posameznih zvezkov odražajo raziskovalne in ustvarjalne dosežke raziskovalk in raziskovalcev ZRC SAZU, ki temelji na multidisciplinarnost in povezovanju številnih področij. Cilj zbirke je objaviti poglobljene raziskave s področja humanistike in družboslovja ne le avtoric in avtorjev ZRC SAZU, ampak tudi drugih, tako iz Slovenije kot tudi tujine.

Zbirka Thought, Society, Culture / Slovenian and South Eastern European Perspectives je edinstven primer na področju založništva slovenske humanistike. Bistvo tega sodelovanja je povezovanje slovenske znanstvene ustanove z založbo z mednarodnim ugledom in dosegom, ki omogoča, da sta tuja strokovna in znanstvena javnost sproti seznanjani z najodličnejšimi dosežki slovenske humanistike. 

Izbor in postopek
Razpis je objavljen na spletni strani ZRC SAZU in posredovan na naslove vseh zaposlenih vsako leto začetek januarja. Rok za prijave je 1. maj. Uredniški odbor do 1. julija praviloma izbere enega od predlogov. ZRC SAZU krije  stroške prevoda in tiska, za neposredno izvedbo (v sodelovanju z avtorjem, prevajalcem in izvršnim urednikom založbe Peter Lang) pa poskrbi uredniški odbor.
Če je kakovostnih predlogov več, avtorji pa lahko sami zagotovijo ustrezna sredstva, uredniški odbor lahko v letni program zbirke uvrsti tudi več kot en naslov. Rokopisi, ki so sodelovali na predhodnem razpisu, se lahko ponovno potegujejo le na povabilo uredniškega odbora.

Stik
poštni naslov: P. P. 306, 1001 Ljubljana
elektronski naslov: mimi.urbanc@zrc-sazu.si

 

Naslovi
Temporary Croatization of Parts of Eastern Slovenia between the Sixteenth and Nineteenth Century
Changing Identities at the Meeting Point of Related Peoples
Peter Lang Thought, Society, Culture / Slovenian and South Eastern European Perspectives 3

Avtor: Boris Golec
Leto: 2017
A Slavic Republic of Letters
The Correspondence between Jernej Kopitar and Baron Žiga Zois
Peter Lang Thought, Society, Culture / Slovenian and South Eastern European Perspectives 2

Avtor: Luka Vidmar
Leto: 2016
The History of Linguistic Thought and Language Use in 16 th Century Slovenia
Peter Lang Thought, Society, Culture / Slovenian and South Eastern European Perspectives 1

Avtor: Kozma Ahačič
Leto: 2014
Bridges and Walls
Slovenian Multiethnic Literature and Culture
Peter Lang

Avtorica: Janja Žitnik Serafin
Leto: 2012
Literary Studies in Reconstruction
An Introduction to Literature
Peter Lang

Avtor: Marko Juvan
Leto: 2011
The Land Between
A History of Slovenia
Peter Lang

Uredil: Oto Luthar
Leto: 2008

Založnik

Peter Lang

ISSN

2195-2191

Specifikacija

trda vezava • 15 × 21,5 cm