Skip to main content
National Atlas of Slovenia


Uredili: Milan Orožen Adamič, Jerneja Fridl, Drago Kladnik, Drago Perko, Jernej Zupančič
Leto: 2001


Knjiga je zgoščena različica Geografskega atlasa Slovenije, ki je izšel tri leta prej. V njej so nekatere vsebine dopolnjene in posodobljene, tematski zemljevidi pa so prirejeni na merilo 1:1.000.000. Atlas prikazuje temeljne splošne in posebne značilnosti slovenskega ozemlja, poselitve, prebivalstva, gospodarstva, infrastrukture, kulture in okolja. Zasnovan je tako, da s tematskimi zemljevidi, grafičnimi prilogami, preglednicami in spremnimi besedili celovito predstavi naravne, družbene in kulturne značilnosti ter njihove regionalne razlike in posebnosti. Predstavi tudi Slovence v zamejstvu in slovenske izseljence po svetu. Knjigo ležečega formata je oblikoval priznani oblikovalec Matjaž Vipotnik. Gre za eno temeljnih del slovenskih strokovnjakov, ki pomembno prispeva k razpoznavnosti kulturne in duhovne identitete Slovenije in Slovencev.Cena
razprodano


Ključne besede
atlasi
geografija
Slovenija
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR