Opis

Knjiga je zgoščena različica Geografskega atlasa Slovenije, ki je izšel tri leta prej. V njej so nekatere vsebine dopolnjene in posodobljene, tematski zemljevidi pa so prirejeni na merilo 1:1.000.000. Atlas prikazuje temeljne splošne in posebne značilnosti slovenskega ozemlja, poselitve, prebivalstva, gospodarstva, infrastrukture, kulture in okolja. Zasnovan je tako, da s tematskimi zemljevidi, grafičnimi prilogami, preglednicami in spremnimi besedili celovito predstavi naravne, družbene in kulturne značilnosti ter njihove regionalne razlike in posebnosti. Predstavi tudi Slovence v zamejstvu in slovenske izseljence po svetu. Knjigo ležečega formata je oblikoval priznani oblikovalec Matjaž Vipotnik. Gre za eno temeljnih del slovenskih strokovnjakov, ki pomembno prispeva k razpoznavnosti kulturne in duhovne identitete Slovenije in Slovencev.

Založnik

Založba Rokus, d. o. o.

ISBN

961-209-226-5

Specifikacija

trda vezava • 18 × 20 cm • 191 strani

Cena

razprodano