Skip to main content
Nacionalni atlas Slovenije


Uredili: Milan Orožen Adamič, Jerneja Fridl, Drago Kladnik, Drago Perko, Jernej Zupančič
Leto: 2001


Knjiga je zgoščena različica Geografskega atlasa Slovenije, ki je izšel tri leta prej. V njej so nekatere vsebine dopolnjene in posodobljene, tematski zemljevidi pa so prirejeni na merilo 1:1.000.000. Atlas prikazuje temeljne splošne in posebne značilnosti slovenskega ozemlja, poselitve, prebivalstva, gospodarstva, infrastrukture, kulture in okolja. Zasnovan je tako, da s tematskimi zemljevidi, grafičnimi prilogami, preglednicami in spremnimi besedili celovito predstavi naravne, družbene in kulturne značilnosti ter njihove regionalne razlike in posebnosti. Predstavi tudi Slovence v zamejstvu in slovenske izseljence po svetu. Knjigo ležečega formata je oblikoval priznani oblikovalec Matjaž Vipotnik. Gre za eno temeljnih del slovenskih strokovnjakov, ki pomembno prispeva k razpoznavnosti kulturne in duhovne identitete Slovenije in Slovencev.Cena
razprodano


Ključne besede
atlasi
demografija
dežele
država
geografija
gospodarstvo
kartografija
krajevna imena
nacionalna država
narod
narodna identiteta
narodna kultura
narodna zavest
narodno gospodarstvo
naselja
naseljenost
okolje
ozemlje
pokrajina
prebivalstvo
predstavitve
Slovenci
Slovenija
svet
terminologija
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR