Opis

Namen posamezne monografije v zbirki je predvsem celostno predstaviti delo na področju naravnih nesreč v zadnjem triletnem obdobju, in sicer na znanstvenoraziskovalnih, razvojnoraziskovalnih, izobraževalnih in drugih področjih v Sloveniji. Knjige v zbirki praviloma izhajajo tako v tiskani kot v elektronski obliki, ki je bila pri prvih treh številkah razmnožena tudi kot plošča (CD).

Stik
poštni naslov: P. P. 306, 1001 Ljubljana
elektronski naslov: gi@zrc-sazu.si
faks: 01 4257 793

Navodila avtorjem
Datoteka z navodili.
Primer pravilno urejene Wordove datoteke.
Primer kartografske predloge za celostranski ležeči zemljevid v formatih cdr in mxd.
Primer paketa datotek pravilno oddanega zemljevida, ki je izdelan s programom ESRI ArcGIS.

Seznam knjig:
4 Trajnostni razvoj mest in naravne nesreče
3 (Ne)prilagojeni
2 Neodgovorna odgovornost
1 Od razumevanja do upravljanja

 

Naslovi
Trajnostni razvoj mest in naravne nesreče
Naravne nesreče 4

Uredili: Matija Zorn, Blaž Komac, Rok Ciglič, Jure Tičar
Leto: 2017
(Ne)prilagojeni
Naravne nesreče 3

Uredili: Matija Zorn, Blaž Komac, Miha Pavšek, Rok Ciglič
Leto: 2014
Neodgovorna odgovornost
Naravne nesreče 2

Uredili: Matija Zorn, Blaž Komac, Rok Ciglič, Miha Pavšek
Leto: 2011
Od razumevanja do upravljanja
Naravne nesreče 1

Uredili: Blaž Komac, Matija Zorn, Miha Pavšek, Polona Pagon
Leto: 2010

Založnik

Založba ZRC

ISSN

1855-8879

ISSN (elektronska izdaja)

1855-8887

Specifikacija

mehka vezava / CD-ROM / internetna publikacija • 16,5 × 23,5 cm / pdf