Monografija sladkovodnih in kopenskih alg v Sloveniji
Monograph on Freshwater and Terrestrial Algae in Slovenia


Avtorji: Gorazd Kosi, Aleksandra Krivograd-Klemenčič, Nataša Smolar-Žvanut, Danijel Vrhovšek
Leto: 2006


Monografija je obsežen prispevek k poznavanju razširjenosti teh organizmov pri nas. Obsega seznam vseh v Sloveniji najdenih vrst sladkovodnih in kopenskih alg in cianobakterij od leta 1924 do 2005. Monografija je pomembna za razvoj znanosti s področja sistematike alg in s tem ohranjanja naravne dediščine Slovenije zlasti z vidika ugotavljanja razmer na posameznih lokalitetah in vodotokih. V posebnem poglavju je predstavljena naravovarstvena problematika ogroženih vrst alg in cianobakterij v Sloveniji ter problematika onesnaženosti voda in izginevanja življenjskih prostorov oz. habitatnih tipov.

Alge so namreč največji proizvajalec kisika na zemlji, pomemben dejavnik v samoočiščevalnem sistemu voda in kot indikatorski organizmi dober kazalec stanja onesnaženosti okolja (predvsem voda). Primerjave novih vzorčenj s podatki iz te monografije bodo omogočale hitrejše ocenjevanje kakovosti vodotokov in trendov onesnaževanja, še zlasti z uporabo obsežne baze podatkov o razširjenosti alg, ki jo dopolnjuje in ureja podjetje Limnos, d. o. o.Kazalo vsebine

Predgovor

1 Uvod

1.1 O algah

1.2 Algologija v Sloveniji

1.3 Seznam alg, ki imajo svoje klasično nahajališče v Sloveniji

1.4 Ogroženost alg

1.4.1 Ohranjanje pestrosti alg

2 Metode dela

2.1 Zbiranje podatkov

2.2 Obdelava podatkov

2.3 Način predstavitve rezultatov

3 Pregledni del

3.1 Število na slovenskem ozemlju najdenih sladkovodnih in kopenskih vrst in podvrst alg od leta 1924 do 2005

3.2 Razlaga šifranta habitatov

3.3 Viri

3.4 Pregled sistema

3.5 Seznam na slovenskem ozemlju najdenih sladkovodnih in kopenskih vrst in podvrst alg od leta 1924 do 2005

4. Literatura

5 Abecedno kazalo


Ključne besede
alge
Slovenija
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR