Skip to main content
Modeliranje pokrajine


Uredili: Rok Ciglič, Matjaž Geršič, Drago Perko, Matija Zorn
Leto: 2020


Knjiga Modeliranje pokrajine je 15. v zbirki GIS v Sloveniji. Namen knjige je predstaviti najrazličnejša spoznanja raziskovalcev v svetu geografskih informacijskih sistemov na območju Slovenije v zadnjih letih. Zmogljiva geoinformacijska orodja in natančni podatki omogočajo raziskave raznih procesov in pojavov ter njihovo modeliranje. Poleg tega se razvijajo tudi številne spletne geoinformacijske aplikacije. V knjigi so prikazani rezultati projektov in izsledki raziskav s področij, kot so geologija, geomorfologija, hidrologija, varovanje okolja, geografija, geodezija, arheologija, promet, telekomunikacijska infrastruktura, turizem, kulturna dediščina, daljinsko zaznavanje in druga. Bralci bodo v knjigi našli nekatere novosti v uporabnosti geografskih informacijskih sistemov, hkrati pa se bodo lahko seznanili tudi z zanimivi rezultati raziskovalnega dela na številnih področjih.Kazalo vsebine

dr. Timotej Verbovšek
Prostorska statistika globin vrtač na Matarskem podolju z metodo Getis-Ord

Janez Bergant, Peter Kastelic, dr. Irena Bertoncelj
uporaba reliefnega koeficienta za zaznavanje potencialnih območij grbinastih travnikov na osnovi posnetkov laserskega skeniranja površja (LiDaR)

dr. Drago Perko, Jure Tičar
Geomorfološke vrednote ter reliefni in pokrajinski tipi Slovenije

dr. Mauro Hrvatin, dr. Manca Volk Bahun, dr. Dénes Lóczy
Tipi hidrografskih območij v gričevjih severovzhodne Slovenije glede na značilnosti reliefa in prsti

mag. Liza Stančič, dr. Krištof Oštir, dr. Žiga Kokalj
Analiza vsebnosti spektralnega signala na posnetkih Sentinel-2 za kartiranje rek in obrečnega prostora

Ana Smerdu, Urša Kanjir, dr. Žiga Kokalj

Zaznavanje in kartiranje invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst s pomočjo satelitskih posnetkov Sentinel-2

Alen Mangafić, dr. Tomaž Žagar
Izdelava visokoločljivega sintetičnega ortofota na osnovi posnetkov Sentinel-2 z uporabo super-ločljivostnih generativnih nasprotniških mrež

dr. Rok Ciglič, dr. Mateja Ferk, Gábor Nagy
Opazovanje pobočnih procesov z brezpilotnim letalnikom na primeru plazov v Slovenskih goricah

dr. Dimitrij Mlekuž Vrhovnik
Geostatistično modeliranje neolitske poselitve v Panonski nižini

dr. Marko Krevs, mag. Aleš Veršič, dr. Boštjan Rogelj
Geoinformacijska podpora preoblikovanju območij volilnih enot in volilnih okrajev

dr. Samo Drobne
Povezanost med razširjenostjo okužbe s koronavirusom in delovno mobilnostjo med občinami v Sloveniji

Simon Koblar, Valentina Pajk Koblar
Analiza prometne dostopnosti s podatki OpenStreetMapa

dr. Tomaž Šturm, Marko Simončič, Gregor Baliž, Primož Uršič, mag. Nika Mesner
Digitalna družba Slovenije – pregled internetnega dostopa

dr. Mateja Breg Valjavec, Matija Klanjšček, dr. Rok Ciglič
SmarTKarst.eu – spletna navigacijska platforma za razvoj trajnostnega turizma v čezmejni kraški pokrajini

dr. Andrej Stritar
Planinski geografski informacijski sistem – PlanGIS

Blaž Barborič
Spletne platforme za spremljanje privlačnosti prostora na primeru Podonavja

Eva Harmel, Sabina Cepuš, Matevž Premelč, Sašo Weldt, Aleksandra Krajnc, Klemen Strmšnik, Matjaž Harmel
Estetska vrednost in doživljanje Velike planine

mag. Ksenija Kovačec Naglič, Grega Žorž
Prostorski podatki varstva kulturne dediščine

Alenka Jelen, David Bojc
Grajenje slovenske GIS terminologije z lokalizacijo izdelkov arcGIS

 Še ...Redna cena
39,00 €

Spletna cena
35,10 €


Ključne besede
digitalni modeli
geodezija
geografija
geografski informacijski sistemi
informacijski sistemi
prostorski podatki
Slovenija
zborniki
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR