Skip to main content
Modeliranje pokrajine


Edited by: Rok Ciglič, Matjaž Geršič, Drago Perko, Matija Zorn
Year: 2020


Modeliranje pokrajine ('Modelling landscape') is the fifteenth volume in the series GIS v Sloveniji (GIS in Slovenia). The goal of the volume is to present the wide variety of research findings on geographical information systems in Slovenia in recent years. Powerful geoinformatic tools and precise data facilitate research on processes and phenomena, and their modelling. The volume presents project outputs and research results in areas such as geology, geomorphology, hydrology, environmental protection, geography, surveying, archaeology, transport, telecommunication infrastructure, tourism, cultural heritage, remote sensing, and others. Readers will discover new features regarding the applicability of geographical information systems and will learn about interesting research findings in many areas.Table of content

dr. Timotej Verbovšek
Prostorska statistika globin vrtač na Matarskem podolju z metodo Getis-Ord

Janez Bergant, Peter Kastelic, dr. Irena Bertoncelj
uporaba reliefnega koeficienta za zaznavanje potencialnih območij grbinastih travnikov na osnovi posnetkov laserskega skeniranja površja (LiDaR)

dr. Drago Perko, Jure Tičar
Geomorfološke vrednote ter reliefni in pokrajinski tipi Slovenije

dr. Mauro Hrvatin, dr. Manca Volk Bahun, dr. Dénes Lóczy
Tipi hidrografskih območij v gričevjih severovzhodne Slovenije glede na značilnosti reliefa in prsti

mag. Liza Stančič, dr. Krištof Oštir, dr. Žiga Kokalj
Analiza vsebnosti spektralnega signala na posnetkih Sentinel-2 za kartiranje rek in obrečnega prostora

Ana Smerdu, Urša Kanjir, dr. Žiga Kokalj

Zaznavanje in kartiranje invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst s pomočjo satelitskih posnetkov Sentinel-2

Alen Mangafić, dr. Tomaž Žagar
Izdelava visokoločljivega sintetičnega ortofota na osnovi posnetkov Sentinel-2 z uporabo super-ločljivostnih generativnih nasprotniških mrež

dr. Rok Ciglič, dr. Mateja Ferk, Gábor Nagy
Opazovanje pobočnih procesov z brezpilotnim letalnikom na primeru plazov v Slovenskih goricah

dr. Dimitrij Mlekuž Vrhovnik
Geostatistično modeliranje neolitske poselitve v Panonski nižini

dr. Marko Krevs, mag. Aleš Veršič, dr. Boštjan Rogelj
Geoinformacijska podpora preoblikovanju območij volilnih enot in volilnih okrajev

dr. Samo Drobne
Povezanost med razširjenostjo okužbe s koronavirusom in delovno mobilnostjo med občinami v Sloveniji

Simon Koblar, Valentina Pajk Koblar
Analiza prometne dostopnosti s podatki OpenStreetMapa

dr. Tomaž Šturm, Marko Simončič, Gregor Baliž, Primož Uršič, mag. Nika Mesner
Digitalna družba Slovenije – pregled internetnega dostopa

dr. Mateja Breg Valjavec, Matija Klanjšček, dr. Rok Ciglič
SmarTKarst.eu – spletna navigacijska platforma za razvoj trajnostnega turizma v čezmejni kraški pokrajini

dr. Andrej Stritar
Planinski geografski informacijski sistem – PlanGIS

Blaž Barborič
Spletne platforme za spremljanje privlačnosti prostora na primeru Podonavja

Eva Harmel, Sabina Cepuš, Matevž Premelč, Sašo Weldt, Aleksandra Krajnc, Klemen Strmšnik, Matjaž Harmel
Estetska vrednost in doživljanje Velike planine

mag. Ksenija Kovačec Naglič, Grega Žorž
Prostorski podatki varstva kulturne dediščine

Alenka Jelen, David Bojc
Grajenje slovenske GIS terminologije z lokalizacijo izdelkov arcGIS

 More ...Regular price
39.00 €

Online price
35.10 €


Keywords
collective volume
digital models
geodesy
geographic information systems
geography
information systems
Slovenia
spatial data
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR