Skip to main content
Melikov zbornik. Slovenci v zgodovini in njihovi srednjeevropski sosedje.


Uredili: Rajko Bratož, Janez Cvirn, Jasna Fischer, Walter Lukan, Branko Marušič, Vincenc Rajšp
Leto: 2001


Zbornik je izšel ob osemdesetletnici zgodovinarja Vasilija Melika. Njegovemu življenjepisu in bibliografiji sledi 80 prispevkov, ki v širokem spektru obravnavajo vprašanja zgodovinopisja ter slovenske in širše evropske zgodovine od zgodnjega srednjega veka do najnovejše dobe. V veliki meri se nanašajo na raziskovalna področja, ki jih slavljenec obravnava v svojem bogatem znanstvenem opusu: volitve in parlamentarizem, politično zgodovino, zgodovino mest v slovenskem in evropskem prostoru, narodnopolitični razvoj v 19. in 20. stoletju ter družbena, gospodarska, kulturnozgodovinska, šolska in cerkvena vprašanja. Vasilij Melik zavzema visoko mesto v mednarodnem zgodovinopisju, o čemer priča tudi dejstvo, da v zborniku s prispevki sodelujejo avtorji iz desetih evropskih držav: Slovenije, Italije, Francije, Nemčije, Avstrije, Češke, Slovaške, Madžarske, Romunije in Hrvaške.Cena
razprodano


Ključne besede
bibliografije
biografije
Melik, Vasilij
Slovenci
Slovenija
slovensko zgodovinopisje
zborniki
zgodovina
zgodovinarji
zgodovinopisje
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR