Melikov zbornik. Slovenci v zgodovini in njihovi srednjeevropski sosedje

Edited by: Rajko Bratož, Janez Cvirn, Jasna Fischer, Walter Lukan, Branko Marušič, Vincenc Rajšp
Year: 2001price
sold out


Keywords
bibliography
biography
collective volume
historians
historiography
history
Melik, Vasilij
Slovenes
Slovenia
Slovenian historiography
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR