Meje. Antropološki uvidi

Avtorji: Miha Kozorog, Tatiana Bajuk Senčar, Katalin Munda Hirnök, Ingrid Slavec Gradišnik
Leto: 2022


Knjiga predstavlja temeljni uvod v antropologijo mej in sodobni primer slovenskega obmejnega območja. V prvih poglavjih so obravnavane glavne raziskovalne smeri, ki so vplivale na antropološke raziskave ob mejah, raziskave mej na izbranih mejnih območjih in sodobna vprašanja, ki oblikujejo antropološke raziskave v okviru interdisciplinarnega polja raziskav mej. Drugi del knjige obravnava različne, z mejami povezane vidike ob slovensko-madžarski meji na Goričkem. Etnografska poglavja posredujejo razumevanje, kako so se meje in mejni režimi spreminjali v zadnjih desetletjih, kako so te spremembe vplivale na obmejno območje in kako akterji ob meji z množico mejnih praks doživljajo in odgovarjajo na te spremembe.Kazalo vsebine

Miha Kozorog in Tatiana Bajuk Senčar
Uvod

Tatiana Bajuk Senčar
O raziskavah mej v antropologiji in etnologiji
     Meje v antropologiji in etnologiji
     Difuzija, kulturna območja in prostori kulture
     Družbene ločnice in relacijsko razumevanje kulture in identitete
     Mehiško-ameriška meja kot simbolno prizorišče raziskav mej
          Migracije
          Mejno območje kot neenak gospodarski sistem
          Obmejne kulture in identitete
     Evropske meje in nastanek sodobnih raziskav mej
          Evropeizacija in evropska integracija
          Obmejna geopolitika poznega 20. stoletja
          Od skupnosti prek regij do mej
          Meje in proces evropeizacije
          Evropa in razvoj antropologije mej

Miha Kozorog
Ekologija meje
     Alpe kot rojstni kraj (ekološke) antropologije mej
     Med predmetnostjo in izdelovanjem meje
     Narava meje

Katalin Munda Hirnök in Ingrid Slavec Gradišnik
Od meje do meje: Biografija slovensko-madžarske meje
     Uvod
          Metodološke opombe
     O tisočletnem prostoru
     Stoletje mej
          Trianonska meja
          V povojni Evropi
          V Evropi brez mej
          Stara nova meja
     Za sklep: O posedanjeni in ponavzočeni preteklosti

Tatiana Bajuk Senčar
Čezmejno sodelovanje in evropeizacija slovenskomadžarskega obmejnega območja
     Uvod
     Odmejevanje kot analitični koncept in predmet raziskave
     Evropsko financiranje čezmejnih programov na slovensko-madžarskem obmejnem območju
     Projekti EU na čezmejnem območju: Prakse in izkušnje
          Obmejno območje: Obrobnost in oddaljenost
          Obrobnost, država in obmejna partnerstva
          Čezmejno projektno sodelovanje
     Sklep: Razmejevanje, odmejevanje, ponovno razmejevanje

Miha Kozorog
Izdelovanje meje z divjadjo
     Metoda in območje raziskovanja
     Zgodovinski učinki meje
     Nečloveški akterji meje v teoriji
     Težavna divjad kot akter mreže
     Izdelovanje meje
     Od akterjev-mrež »nazaj« v sociologijo in politiko meje

Tatiana Bajuk Senčar In Miha Kozorog
Sklep

Opombe

Literatura

Imensko in stvarno kazalo

Borders: Anthropological Insights
Redna cena
19,00 €

Spletna cena
17,10 €


Ključne besede
antropologija
državne meje
Madžarska
meje
Slovenija
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR