Skip to main content
Meje. Antropološki uvidi.


Authors: Ingrid Slavec Gradišnik, Katalin Munda Hirnök, Miha Kozorog, Tatiana Bajuk Senčar
Year: 2022


The monograph provides readers with a basic introduction to the anthropology of borders and presents a contemporary case of a Slovenian border region. The first chapters outlines many of the key lines of inquiry that influenced anthropological research on borders, border studies localized at selected border regions, and contemporary issues shaping anthropological research within the interdisciplinary field of border studies. The second half of this book is dedicated to presenting diverse aspects of the case of the Slovenian-Hungarian border around Goričko. These ethnographic chapters aim to provide a grounded understanding of the way that borders and border regimes have changed over the last decades, how these changes have informed the border region in diverse ways, and how border actors both experience and respond to these changes – through a myriad of their own border practices.Table of content

Miha Kozorog in Tatiana Bajuk Senčar
Uvod

Tatiana Bajuk Senčar
O raziskavah mej v antropologiji in etnologiji
     Meje v antropologiji in etnologiji
     Difuzija, kulturna območja in prostori kulture
     Družbene ločnice in relacijsko razumevanje kulture in identitete
     Mehiško-ameriška meja kot simbolno prizorišče raziskav mej
          Migracije
          Mejno območje kot neenak gospodarski sistem
          Obmejne kulture in identitete
     Evropske meje in nastanek sodobnih raziskav mej
          Evropeizacija in evropska integracija
          Obmejna geopolitika poznega 20. stoletja
          Od skupnosti prek regij do mej
          Meje in proces evropeizacije
          Evropa in razvoj antropologije mej

Miha Kozorog
Ekologija meje
     Alpe kot rojstni kraj (ekološke) antropologije mej
     Med predmetnostjo in izdelovanjem meje
     Narava meje

Katalin Munda Hirnök in Ingrid Slavec Gradišnik
Od meje do meje: Biografija slovensko-madžarske meje
     Uvod
          Metodološke opombe
     O tisočletnem prostoru
     Stoletje mej
          Trianonska meja
          V povojni Evropi
          V Evropi brez mej
          Stara nova meja
     Za sklep: O posedanjeni in ponavzočeni preteklosti

Tatiana Bajuk Senčar
Čezmejno sodelovanje in evropeizacija slovenskomadžarskega obmejnega območja
     Uvod
     Odmejevanje kot analitični koncept in predmet raziskave
     Evropsko financiranje čezmejnih programov na slovensko-madžarskem obmejnem območju
     Projekti EU na čezmejnem območju: Prakse in izkušnje
          Obmejno območje: Obrobnost in oddaljenost
          Obrobnost, država in obmejna partnerstva
          Čezmejno projektno sodelovanje
     Sklep: Razmejevanje, odmejevanje, ponovno razmejevanje

Miha Kozorog
Izdelovanje meje z divjadjo
     Metoda in območje raziskovanja
     Zgodovinski učinki meje
     Nečloveški akterji meje v teoriji
     Težavna divjad kot akter mreže
     Izdelovanje meje
     Od akterjev-mrež »nazaj« v sociologijo in politiko meje

Tatiana Bajuk Senčar In Miha Kozorog
Sklep

Opombe

Literatura

Imensko in stvarno kazalo

Borders: Anthropological Insights
Regular price
19.00 €

Online price
17.10 €


Keywords
anthropology
borders
Hungary
Slovenia
state borders
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR