Skip to main content
Marušičev zbornik. Zgodovinopisec zahodnega roba – prof. dr. Branku Marušiču ob 80-letnici.


Uredili: Petra Kolenc, Danila Zuljan Kumar, Oto Luthar, Petra Svoljšak
Leto: 2019


Kot je v recenziji zapisal izr. prof. dr. Gorazd Bajc, postajajo pomembni jubileji vidnih zgodovinarjev že tradicionalne priložnosti poklona slavljencu v obliki znanstvenih prispevkov kolegov in kolegic, ki so z njim plodno sodelovali oziroma to še vedno počnejo. Marušičev zbornik je poklon enemu izmed vodilnih preučevalcev zgodovine slovenskega prostora v stiku z zahodnimi sosedi, zgodovinarju prof. dr. Branku Marušiču ob njegovi 80-letnici. Ustvaril je zelo pomemben opus, obenem pa začrtal temeljne raziskovalne usmeritve, ki so jih nekateri s pridom nadaljevali. Eden izmed vidnih rezultatov tega »znanstvenega prenosa« je pričujoča znanstvena monografija z zelo pomenljivim podnaslovom Zgodovinopisec zahodnega roba. Na enem samem mestu namreč predstavlja doprinos različnih generacij zgodovinarjev k novim spoznanjem o zgodovini primorskega prostora, posebej tistega mejnega, ki se je skozi zgodovino ves čas srečeval s sobivanjem z »drugim«. Različni zgodovinski viri in njihove pozorne analize ter interpretacije, ki jih avtorji umeščajo v različne časovne kontekste, prispevajo k novim oziroma izvirnim znanstvenim spoznanjem.Kazalo vsebine

Ob jubileju – v tretje gre rado
PETRA SVOLJŠAK

Prof. dr. Branko Marušič – osemdesetletnik
SALVATOR ŽITKO

Od prijateljstva do ustvarjalnosti in nazaj
JANEZ SUHADOLC

Sodelovanje Branka Marušiča z Goriško Mohorjevo družbo
MARIJA ČEŠČUT

Gradivo za bibliografi jo Branka Marušiča med letoma 1956 in 2018
PETRA KOLENC

Razprave

Ekupetaris – gospodarji konj
DRAGO SVOLJŠAK

Obseg dela Venetije, ki je ostal Gotom, v času od frankovske osvojitve delov severne Italije (547) do konca gotsko-bizantinske vojne
MILOŠ FON

Pridelava in poraba hrane v provinci Venetia et Histria v vzhodnogotski dobi
RAJKO BRATOŽ

Sacramentum fi delitatis in integracija v Frankovsko cesarstvo
PETER ŠTIH

Prispevek k preučevanju družbene mobilnosti na primeru epizode krminske fajde iz prve polovice 17. stoletja
NEVA MAKUC

Il grande altare ligneo di Bartolomeo Ortari / Jernej Vrtav a Grions del Torre
GIUSEPPE BERGAMINI

Premoženje minoritskega samostana in cerkve sv. Frančiška Asiškega (Piran, 1818)
DARJA MIHELIČ

Odraz modernizacije vinogradništva in vinarstva ter vpliv trtnih bolezni na orodje in opremo kmečkega obrata Goriških Brd v 19. stoletju
TANJA GOMIRŠEK

Spomin na Narodno čitalnico v Tolminu je še živ
DAMJANA FORTUNAT ČERNILOGAR

Odmevi zedinjenja Italije in pripadnost Trsta v mnenjih in stališčih lista Primorec Vekoslava Raiča v začetku sedemdesetih let 19. stoletja
SALVATOR ŽITKO

Gospodarska kriza na Goriškem in Gradiškem v letu 1879 ter ukrepi oblasti in dobrodelnih institucij za njeno reševanje
ROBERT DEVETAK

O nekaterih potovanjih cesarja Franca Jožefa I. v Gorico in na Primorsko, kot sta jih videla osrednja kranjska časopisa Novice in Slovenec
EVA HOLZ

Prepirljivi slovenski kavboj v Winnipegu. Zgode in nezgode avstro-ogrskega konzula Ivana Švegla
ANDREJ RAHTEN

Von den Alpen an die Adria. Vom Karntner Landesprasidenten zum Statt halter in Triest und im Kustenlande
HARALD KRAHWINKLER

»Označen sem namreč za sumljivega in državi nevarnega prijatelja italijanske iredente.« Drobtinica o političnem preganjanju Andreja Gabrščka med 1. svetovno vojno
PETRA SVOLJŠAK

Sovražnik in drugi v slovenskih virih iz prve svetovne vojne
MARTA VERGINELLA

»Vaše drago pismo mi je prineslo duh vijolic in cvetja vaših vrtov in topel dih vaše pomladi.« Pisma Karmele in Anice Kosovel Albini Černe
IVANKA URŠIČ

Fašistični režim proti Francu Droletu, tigrovcu izpod Porezna
BORIS MLAKAR

Med skrbjo in ločevanjem. Ljubljanska škofi ja in razmere v italijanskih fašističnih taboriščih na podlagi gradiva ljubljanskega nadškofi jskega arhiva
OTO LUTHAR

Solkanca pod Andi. Primorski človek med fašizmom, komunizmom in nekonformizmom
BORIS GOLEC

Delovanje Jugoslavije in projugoslovanskih sil v Julijski krajini in na Svobodnem tržaškem ozemlju (1945–1954)
NEVENKA TROHA

Slovenci v Italiji. Slovenci v Trstu v prvih desetih povojnih letih po osvoboditvi 1945–1955
MILAN PAHOR

Britanski zgodovinar Alan John Percivale Taylor o Trstu in primorskem antifašizmu
BOJAN GODEŠA

Giuseppe Ungaretti. Due volte cinquant’anni dopo
SERGIO TAVANO

Poseganje komunističnih oblasti v zasebno lastnino na primeru severne Primorske po drugi svetovni vojni
JERNEJ VIDMAR

Moša Pijade in judovsko pokopališče v Rožni Dolini
RENATO PODBERSIČ

Avtorji prispevkov

Krajevno in imensko kazalo razpraŠe ...

Vesna Humar: Zgodovinopisec zahodnega roba; Primorske novice, 7. 6. 2019

Mojca Dumančič: Marušičev zbornik; TV Slovenija 1, Prvi Dnevnik, 24. 5. 2019

Zgodovinopisec zahodnega roba; Primorski dnevnik, 24. 5. 2019Redna cena
39,00 €

Spletna cena
35,10 €


Ključne besede
Goriška
kulturna zgodovina
Marušič, Branko
Slovenci
Slovenci
Slovenija
zborniki
zgodovina
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR