Skip to main content
Literary Studies in Reconstruction. An Introduction to Literature.


Avtor: Marko Juvan
Leto: 2011


Angleška izdaja Juvanove Literarne vede v rekonstrukciji (2006) je vsebinsko posodobljena in dopolnjena ter prilagojena mednarodnemu občinstvu. Avtor meni, da si mora literarna veda konceptualno in institucionalno rekonstruirati identiteto, če hoče ostati relevantna in se ustrezno odzivati na globalno preoblikovanje in komodifikacijo vednosti. S tega stališča na novo premisli nekatere ključne literarnovedne pojme, kot so svetovna književnost, literarno besedilo, žanr, stil, fikcija, literarni prostor in kulturni spomin.

»Knjiga Marka Juvana je bister in premišljen uvod v literarno vedo. Avtor svoje delo opre na temeljito poznavanje zgodovine discipline in njenih aktualnih metodoloških skrbi, da lahko koristno in na novo zbere sklop pojmov, ki imajo za raziskovanje in vrednotenje literature osrednji pomen. To počne s popolnim zavedanjem in skrbnim odzivanjem na lekcije dekonstrukcije in poststrukturalizma, ki sta nas silila k ponovnemu premisleku literarnosti, žanra, stila in mnogih drugih stebrov tradicionalne literarne vede.« (Galin Tihanov, Univerza v Manchestru)Kazalo vsebine

Theory of Literary Discourse

Literary History between Narrative and Hypertext

World Literature(s) and Peripheries – Postmodern Textology and Electronic Media

The Structure of Literary Text and the Event of Meaning

Literariness

The Text and Genre

Stylistic Subject-Fashioning

Fiction, Reality, and Laws

Textual and Contextual Spaces

Cultural Memory and Literature
Redna cena
49,50 €


Cena
naprodaj v knjigarni Azil


Ključne besede
besedilo
besediloslovje
digitalna humanistika
fikcija
hipertekst
kulturni spomin
literarna metodologija
literarna teorija
literarna zgodovina
literarni diskurz
literarnost
literatura in prostor
metodologija
stil
tekstologija
zvrsti
žanri
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR