Skip to main content
Late La Tene-Roman cemetery in Novo mesto. Ljubljanska cesta and Okrajno glavarstvo: studies on fibulae and on the relative chronology of the Late La Tene period.
Poznolatensko-rimsko grobišče v Novem mestu. Ljubljanska cesta in Okrajno glavarstvo: študije o fibulah in o relativni kronologiji pozne latenske dobe.


Avtor: Dragan Božič
Leto: 2008


V knjigi so predstavljene vse ohranjene arheološke najdbe, odkrite v Novem mestu leta 1890 na delu ceste, ki je bil do leta 1993 začetni del Ljubljanske ceste, od takrat pa je začetek Seidlove ceste, in leta 1902 na območju Okrajnega glavarstva. Monografija prinaša še študije o nekaterih vrstah poznolatenskih fibul in razpravo o relativni kronologiji pozne latenske dobe.

Za grobišče, ki se je doslej v literaturi pojavljalo pod imenom Beletov vrt, predlaga avtor poimenovanje ""grobišče Beletov vrt z okolico"". Sestavljajo ga trije glavni deli (Ljubljanska cesta, Okrajno glavarstvo in Beletov vrt) in dva manjša (Hiša Vojska in Skabernetov vrt). Na to grobišče se nanašata poglavje o zgodovini raziskav, ki vključuje prepise vseh pomembnih pisnih virov iz časa pred prvo svetovno vojno, in poglavje o njegovi kronologiji.

V katalogu, na tablah in na delu slik so predstavljene najdbe z območij Ljubljanske ceste in Okrajnega glavarstva, shranjene v prazgodovinski in rimski zbirki ter v Numizmatičnem kabinetu Narodnega muzeja Slovenije.

Študije o fibulah so posvečene primerkom vrste Nauheim z najdišč mokronoške skupine, fibulam vrste Nova vas in usločenim fibulam vrste Idrija Ia.

Posebno poglavje je namenjeno relativni kronologiji pozne latenske dobe v jugovzhodnih Alpah (mokronoška skupina in Štalenska gora) in severni Italiji (Lombardija in Benečija).Kazalo vsebine

1. Introduction / Uvod

2. History of research of the Beletov vrt cemetery with its surroundings / Zgodovina raziskav grobišča Beletov vrt z okolico

 • 2.1 History of research / Zgodovina raziskav
 • 2.2 Written sources for the history of research / Pisni viri za zgodovino raziskav

3. Some types of the Late La Tène fibulae / Nekatere vrste poznolatenskih fibul

 • 3.1 Introduction / Uvod
 • 3.2 Fibulae of the Nauheim type / Fibule vrste Nauheim
 • 3.3 Fibulae of the Nova vas type / Fibule vrste Nova vas
 • 3.4 Arched fibulae of the Idrija Ia type / Usločene fibule vrste Idrija Ia

4. Chronological outline of the Beletov vrt cemetery with its surroundings / Kronološki oris grobišča Beletov vrt z okolico

 • 4.1 The Beletov vrt area / Območje Beletovega vrta
 • 4.2 The Okrajno glavarstvo area / Območje Okrajnega glavarstva
 • 4.3 The Ljubljanska cesta area / Območje Ljubljanske ceste

5. On the relative chronology of the Late La Tène period in the south-eastern Alpine area and northern Italy / O relativni kronologiji pozne latenske dobe v jugovzhodnih Alpah in severni Italiji

 • 5.1 The Mokronog Group / Mokronoška skupina
 • 5.2 Magdalensberg / Štalenska gora
 • 5.3 Northern Italy / Severna Italija
 • 5.4 Comparison of chronologies / Primerjava kronologij

6. Catalogue / Katalog

 • 6.1 Introduction / Uvod
 • 6.2 Novo mesto – Ljubljanska cesta
 • 6.3 Novo mesto – Okrajno glavarstvo
 • 6.4 Novo mesto
 • 6.5 Missing and not illustrated finds / Manjkajoče in nenarisane najdbe

7. Lists of the fibulae of the Nova vas and Idrija Ia type / Seznama fibul vrst Nova vas in Idrija Ia

8. Bibliography / Literatura

9. Origin of illustrations / Izvor slikovnega gradiva

10. Plates / TableŠe ...Redna cena
45,00 €


Cena
naprodaj v knjigarni Azil


Ključne besede
Dolenjska
grobišča
Italija
Jugovzhodne Alpe
mlajša železna doba
Novo mesto
rimska doba
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR