Krajevno imenoslovje na slovenskem zahodu

Avtor: Pavle Merkù
Leto: 2006


Delo je izbor pomembnejših imenoslovnih prispevkov Merkujevega jezikoslovnega opusa, ki s članki in dvanajstimi monografijami vred šteje prek sto trideset bibliografskih enot. Ponovno pregledano, popravljeno in dopolnjeno imenoslovno gradivo je avtor oblikoval v slovarsko razvrščena gesla po samostalniškem delu imen. V njih niza narečne, sodobne knjižne, polknjižne, zgodovinske in terenske podatke o konkretnih imenih z enakim jedrnim delom.

Opazovanje variantnosti sodobnega in zgodovinskega gradiva od srednjega veka dalje pri enem imenskem tipu in dobro poznavanje krajev ter njihove zgodovine vodita Merkuja do izvora in etimologije imen. Kjer so etimologije lahko podane, so zanesljive, saj avtor jezikoslovne argumente za konkretno etimološko razlago, ki jo nakazuje zbrano gradivo, vedno kritično preverja tudi na terenu. Merkujeva metoda dokazuje, da je uspešna imenoslovna analiza vedno preplet terenskega in kabinetnega dela.

Monografija Pavleta Merkuja je sinteza njegovega večdesetletnega raziskovanja onomastičnega blaga na slovenskem zahodnem območju. Izid monografije v slovenščini in v matični domovini pri založbi Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU v Ljubljani je zatorej tudi simbolno dejanje. Je poklon slovenstvu in zahvala ter priznanje matične domovine.Kazalo vsebine

Predgovor (Metka Furlan in Silvo Torkar)

Zahvala

Uvod

Kronološki katalog jezikoslovnih spisov Pavleta Merkuja

Viri in literatura

Zapis gradiva in manj znani imenoslovni izrazi

Krajšave
Redna cena
16,00 €

Spletna cena
14,40 €


Ključne besede
etimologija
geografska imena
Italija
krajevna imena
Kras
slovenska geografska imena
slovenščina
Terska dolina
toponomastika
Tržaška pokrajina
zemljepisna imena
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR