Krajevno imenoslovje na slovenskem zahodu

Author: Pavle Merkù
Year: 2006Table of content

Predgovor (Metka Furlan in Silvo Torkar)

Zahvala

Uvod

Kronološki katalog jezikoslovnih spisov Pavleta Merkuja

Viri in literatura

Zapis gradiva in manj znani imenoslovni izrazi

Krajšave
Regular price
16.00 €

Online price
14.40 €


Keywords
Alta Val Torre
etymology
geographical names
geographical names
Italy
Karst
place names
Province of Trieste
Slovene language
Slovenian geographical names
toponomistics
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR