Skip to main content
Korespondenca Žige Zoisa


Avtor: Žiga Zois
Leto: 2004


Elektronska znanstvenokritična izdaja dela neobjavljene korespondence med mecenom Žigo Zoisom v Ljubljani in slavistom Jernejem Kopitarjem na Dunaju iz let 1810–1819. Objavljenih je 25 nemških pisem iz njune korespondence iz let 1812–1813, ki pomembno osvetljujejo prelomno obdobje evropske in slovenske zgodovine, saj opisujejo dogodke zadnjih napoleonovskih vojn, politično in gospodarsko stanje Ilirskih provinc ter znanstvene in literarne projekte Zoisovega kroga. Predstavljena so v treh verzijah, in sicer s faksimilom oz. skenogramom, v diplomatičnem prepisu in v kritičnem prevodu v slovenščino. Te tri verzije so prikazane vzporedno, tako da je omogočena primerjava po straneh, odstavkih in posameznih besedah. Izdajo spremljajo opombe, komentar in imensko kazalo.



Ključne besede
18.-19. st.
elektronske izdaje
elektronski mediji
korespondenca
kulturna zgodovina
rokopisi
Slovenci
znanstvene izdaje
Zois, Žiga




Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR