Opis

Leta 1991 je z razpadom Sovjetske zveze nekdanja srednjeazijska republika Kirgizija postala neodvisna država Kirgizistan. To je izrazito gorata država: njen večji del sestavlja Nebeško gorovje ali Tjanšan, ki dokaj revnemu prebivalstvu nudi eno največjih razvojnih priložnosti – gorski turizem v neokrnjeni pokrajini, ki jo zahodni alpinisti in pohodniki šele začenjajo odkrivati. Ob standardnih opisih v vodničku izpostavljamo političnogeografski oris, podroben prikaz odkrivanja dežele z »ruskim« severnim in srednjeazijskim južnim delom ter opisa sufizma in ogromnega jezera Isik Kul, katerega ime v kirgiščini pomeni ‘toplo jezero’.

Kazalo vsebine

Uvod (Irena Mrak)

Geološka zgradba in reliefne značilnosti (Matej Gabrovec)

Značilnosti podnebja in vodovja (Matej Gabrovec)

Prsti, rastlinstvo in živalstvo (Irena Rejec Brancelj)

Političnogeografski oris območja nekdanje sovjetske srednje Azije (Jernej Zupančič)

Privilegij predhodnikov (Matjaž Mihelčič)

Sufizem (Matjaž Mihelčič)

Prebivalstvo (Simon Kušar)

Gospodarstvo (Simon Kušar)

Glavni okoljski problemi (Irena Rejec Brancelj)

Priporočena pot (Irena Mrak)

Viri in literatu

Založnik

Založba ZRC

Izdajatelj

Založba ZRC

Soizdajatelj

Ljubljansko geografsko društvo

ISBN

961-6500-47-3

Specifikacija

mehka vezava • 15 × 21 cm • 83 strani

Cena

8,30 EUR (redna)
7,00 EUR (klubska)