Kirgizistan

Authors: Irena Rejec Brancelj, Matej Gabrovec, Simon Kušar, Matjaž Mihelčič, Irena Mrak, Jernej Zupančič
Year: 2004Table of content

Uvod (Irena Mrak)

Geološka zgradba in reliefne značilnosti (Matej Gabrovec)

Značilnosti podnebja in vodovja (Matej Gabrovec)

Prsti, rastlinstvo in živalstvo (Irena Rejec Brancelj)

Političnogeografski oris območja nekdanje sovjetske srednje Azije (Jernej Zupančič)

Privilegij predhodnikov (Matjaž Mihelčič)

Sufizem (Matjaž Mihelčič)

Prebivalstvo (Simon Kušar)

Gospodarstvo (Simon Kušar)

Glavni okoljski problemi (Irena Rejec Brancelj)

Priporočena pot (Irena Mrak)

Viri in literatu
Regular price
8.30 €

Online price
7.50 €


Keywords
area studies
Central Asia
geography
Kyrgyzstan
regional geography
travelogue
trevel guides
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR