Table of content

Uvod (Irena Mrak)

Geološka zgradba in reliefne značilnosti (Matej Gabrovec)

Značilnosti podnebja in vodovja (Matej Gabrovec)

Prsti, rastlinstvo in živalstvo (Irena Rejec Brancelj)

Političnogeografski oris območja nekdanje sovjetske srednje Azije (Jernej Zupančič)

Privilegij predhodnikov (Matjaž Mihelčič)

Sufizem (Matjaž Mihelčič)

Prebivalstvo (Simon Kušar)

Gospodarstvo (Simon Kušar)

Glavni okoljski problemi (Irena Rejec Brancelj)

Priporočena pot (Irena Mrak)

Viri in literatu

Publishing House

Založba ZRC

Publisher

Založba ZRC

Co-publisher

Ljubljansko geografsko društvo

ISBN

961-6500-47-3

Specifications

paperback • 15 × 21 cm • 83 pages

Price

8,30 EUR (Regular)
7,00 EUR (Club)