Skip to main content
Karel Štrekelj. Iz vrelcev besedne ustvarjalnosti.


Avtorica: Monika Kropej
Leto: 2001


V knjigi je predstavljeno življenje in delo Karla Štreklja, jezikoslovca in etnologa, ki je živel na prelomu iz 19. v 20. stoletje, v času secesije in moderne, in še danes zavzema častno mesto v kulturni zgodovini Slovencev. Z zasnovo, ureditvijo in izdajo monumentalne zbirkeSlovenske narodne pesmi je segel v sam vrh izdajanja ljudskih pesmi v svojem času in le malokatera narodna ali etnična skupina se je konec 19. stoletja lahko postavila s tako strokovno dognano zbirko ljudskih pesmi.

Knjiga osvetljuje njegov prispevek na področju jezikoslovja in zlasti etnologije, kjer je prav on uveljavil veliko strokovnih vidikov in prijemov etnološkega raziskovalnega dela in je skupaj z Matijo Murkom postavil znanstveni temelj slovenski etnologiji. Njegova vloga na področju ohranjanja naše narodopisne dediščine je bila izjemna. Prav tako je s svojimi raziskavami zgodovine slovenske slovnice, dialektologije, etimologije, pravopisa in z literarnozgodovinskimi študijami veliko prispeval k ohranjanju čistosti slovenskega jezika.

Štrekljevo delo je predstavljeno skozi besedila in korespondenco, ki se je ohranila tako v slovenskih kot avstrijskih in drugih arhivih in ustanovah. Tako so v knjigi predstavljena med drugim Štrekljeva rokopisna predavanja: Slovanske starožitnosti, Slovanska etnografija in Literarna zgodovina Slovencev, ki so prvi ohranjeni tovrstni spisi pri nas. Prav tako so v knjigi predstavljeni tudi številni zapisovalci, ki so Štreklju pošiljali ljudske pesmi, pripovedi, pregovore, uganke, zagovore in besedišča in so se njihovi rokopisi v precejšnji meri ohranili do današnjih dni.

Ključne besede
bibliografije
biografije
etnologi
monografije
slavisti
slovensko ljudsko slovstvo
Štrekelj, Karel
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR