Naslov:
Igraje do znanja slovenščine [prvi natis]
Learning Slovene by Playing Games
Spielend Slowenisch lernen
Imparare lo sloveno giocando
Avtorica:
Drugi avtorji:
ilustracije Tamara Korošec
Leto:
Zbirka:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Kartice so nastale kot dopolnilo priročniku Slovenski glagol. 51 kartic za utrjevanje in ponavljanje slovenske slovnice lahko uporabljajo vsi, ki so seznanjeni z osnovami slovenskega jezika. Na hrbtni strani kartic so rešitve, zato so primerne tako za samostojno učenje kot za skupinsko delo.

Še ...

Martina Ožbot: Kartanje s slovenščino; Delo, Književni listi (24.1.2007)

Založnik

Založba ZRC

Izdajatelj

Založba ZRC

ISBN

961-6568-80-9

Specifikacija

kartonska škatla • 6 × 9 cm • garnitura 51 kart

Cena

razprodano