Skip to main content
Gradivo za slovensko zgodovino v srednjem veku 6/2. Imensko kazalo.


Avtor: Miha Preinfalk
Leto: 2007


Izdajanje srednjeveških listin za slovensko zgodovino je delo, ki nastaja na zelo dolg rok. Prve štiri knjige so bile izdane še za življenja začetnika projekta Franca Kosa (v obdobju 1902–1915), peta knjiga, ki jo je izdal njegov sin Milko Kos, pa je že nekoliko bolj oddaljena (1928). Šele leta 2002 je France Baraga na podlagi zbranega gradiva, Centralnega kataloga srednjeveških listin dr. Boža Otorepca z Zgodovinskega inštituta Milka Kosa ZRC SAZU, objavil šesti zvezek srednjeveških listin, ki zajema relativno kratko desetletno obdobje 1246–1255. Zvezek je izšel brez imenskega kazala, katerega izid se je zavlekel do sedaj.

V knjigi je torej objavljen natančen vsebinski in pojasnjevalni seznam osebnih in krajevnih imen, ki zaokrožuje Baragovo izdajo 295 srednjeveških listin.

Knjigi je dodan CD Gradivo za slovensko zgodovino v srednjem veku. 6/1 – Listine 1246–1255. 6/2 – Imensko kazalo z obema knjigama v pdf-formatu.Kazalo vsebine

Uvod

Viri in literatura

Einleitung

Introduction

Kratice in okrajšave arhivov, knjižnic in knjižnih zbirk iz zvezka 6/1

Imensko kazalo

A

B

C

Č

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

Š

T

U

V

W

Z

Ž


Ključne besede
arhivsko gradivo
diplomatika
listine
Slovenci
srednji vek
viri
zgodovina
zgodovinski viri
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR