Opis

Folkloristični zvezki prinašajo zgoščene študije s področja žanrskih, tipoloških, poetoloških in drugih podobnih raziskav slovenske in evropske folklore (ljudske duhovne, socialne, materialne kulture) in literature. Zasnovani so tako, da se vsaka monografska publikacija posameznega zvezka osredotoča na posamezni žanr, pojav, šego, obred, ljudsko likovno ali gledališko stvaritev, glasbilo, izdelek ljudske obrti in podobno. Izbrani predmet raziskave celostno predstavi v diahronem in sinhronem kontekstu in v luči evropskih in svetovnih znanstvenih tokov.

 

Naslovi
Slovenska ljudska balada
Folkloristični zvezki 2

Avtorica: Marjetka Golež Kaučič
Leto: 2018
»Fantje se zbirajo …«
Vojna in vojaki v slovenski ljudski pesmi
Folkloristični zvezki I.

Avtorica: Marjetka Golež Kaučič
Leto: 2013

Založnik

Založba ZRC

ISSN

2335-4038

Specifikacija

mehka vezava • 14,8 × 21 cm