Skip to main content
Slovenska ljudska balada


Avtorica: Marjetka Golež Kaučič
Leto: 2018


Knjiga celostno obravnava slovensko ljudsko balado v njeni vsebinski in formalni podobi. Pregledno in z uporabo različnih pristopov vključuje teksturne in kontekstualne vidike, a se osredinja na vsebino, na zgodbo in njena sporočila. Slovensko ljudsko balado primerja z umetno balado, ukvarja pa se tudi z literarizacijo balad ali baladnih tem. Ponovno presoja domače in tuje teoretske in metodološke premisleke o tem enigmatičnem žanru in ponuja nove odgovore na vprašanja o njegovi definiciji, tipologiji, značilnostih, specifičnostih in univerzalnostih. Zasnovana je kot kombinacija identifikacijskega in interpretativnega postopka in tekstne analize ter temelji na folklorističnih in medbesedilnih toretskih izhodiščih, pri tem pa za izhodišče vzame izbrane primere balad od Lepe Vide in Kralja Matjaža, prek Ribe Faronike, Godca pred peklom, Desetnice, Mrtvaške kosti, Marije in brodnika, pa vse do Lovčevega pogreba. Slovensko ljudsko balado prikazuje kot del izjemno obsežnega ustvarjalnega kontinuuma, ki lahko pokaže izročilno, umetniško in estetsko ter emotivno vrednost. Za tiste, ki balade pojejo, in za tiste, ki jih poslušajo ali berejo.Kazalo vsebine

Predgovor
Uvod
I. Arhetipi v slovenski baladni tradiciji in njihove simbolne reprezentacije
II. »Riba faronika« in vprašanje univerzalnosti mita
III. »Godec pred peklom« in bajeslovni odsevi Orfejevega motiva
IV. »Mrtvaška kost kaznuje objestneža« ali spoštovanje smrti
V. »Desetnica« – pravljičnost in usodnost
VI. Legendarnost v »Mariji in brodniku« in vprašanje romarstva
VII. »Tlačanova voliča« – socialna in speciesistična balada
VIII. »Lahkoživčeve sanje« – ljubezenski zapleti skozi prostorsko percepcijo
IX. Slovenska balada o nezvesti gospe in njene vzporednice v evropski baladni tradiciji
X. »Rošlin in Verjanko« ali kaj lahko sporoča balada danes
XI. Detomorilka in vprašanje resnične zgodbe
XII. »Živali pokopljejo lovca« ali potovanje zgodb »Narobe svet« in biti človek/žival
Sklepne misli
Summary
Bibliografija
Imensko in stvarno kazaloŠe ...Redna cena
24,00 €

Spletna cena
21,60 €


Ključne besede
folklorni motivi
Slovenija
slovenske ljudske balade
študije
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR