Naslov:
Finančni trgi, akterji, instrumenti, posli. Stebri finančnega sistema samostojne Slovenije
Avtor:
Leto:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Knjiga predstavlja zadnji del trilogije o finančnem sistemu samostojne Slovenije, ki jo je avtor pisal od leta 2008. Po prikazu razvoja zavarovalništva (2008, soavtor Filip Šramel) in bančništva (2010) avtor v tem delu predstavlja tretji finančni podsistem. Finančni trg je prostor, kjer kot subjekti nastopajo finančni akterji: v finančnih poslih uporabljajo finančne instrumente (objekt). Zgodovinskim in teoretičnim okvirom sledi kronologija finančnega sistema v samostojni Sloveniji v njegovi pravni in finančni praktični odslikavi. Podrobna predstavitev morfologije finančnega sistema Slovenije z vsemi akterji v institucionalni in poslovni dimenziji v tretjem delu je osnova za razmišljanje v četrtem delu knjige, ki govori o strategiji prihodnjega razvoja finančnega sistema Slovenije, da bi bil trden temelj gospodarstva in družbe nasploh.

Kazalo vsebine
SEZNAM PREGLEDNIC, SHEM IN GRAFOV
LEGENDA POMEMBNEJŠIH KRATIC
PREDGOVOR
I. del: Okviri
I.1 TEORETIČNI OKVIR
I.2 ZGODOVINA SLOVENSKEGA FINANČNEGA SISTEMA
II. del: Razvoj finančnega sistema v samostojnosti
II.3 RAZVOJ NORM
II.4 KLJUČNI MEJNIKI V RAZVOJU
II.5 RAZVOJ AKTERJEV SLOVENSKEGA FINANČNEGA SISTEMA
III. del: Stanje slovenskem finančnem sistemu danes
III.6 AGREGATNI PREGLED STANJA V SLOVENSKEM FINANČNEM SISTEMU
III.7 MORFOLOGIJA FINANČNEGA SEKTORJA SLOVENIJE
III.8 MEDNARODNI VIDIK
IV. del: Pogled naprej
IV.9 VSEBINSKA IN EKONOMETRIČNA ANALIZA STANJA
V FINANČNEM SISTEMU SLOVENIJE
IV.10 NAPOVED, STRATEGIJA IN PRIPOROČILA
LITERATURA
RAZŠIRJENO KAZALO
 
Še ...

Irena Ferluga: Nova finančna arhitektura sveta; Večer, 4.1.2014

Založnik

Založba ZRC

Izdajatelj

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-661-8

Specifikacija

trda vezava • 17 × 23,5 cm • 400 strani

Cena

45,00 EUR (redna)
40,00 EUR (klubska)