Filozofski vestnik

Obdobje: od 1989


Filozofski vestnik (ISSN 0353-4510) je glasilo Filozofskega inštituta Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Filozofski vestnik je znanstveni časopis za filozofijo z interdisciplinarno in mednarodno usmeritvijo in je forum za diskusijo o širokem spektru vprašanj s področja sodobne filozofije, etike, estetike, politične, pravne filozofije, filozofije jezika, filozofije zgodovine in zgodovine politične misli, epistemologije in filozofije znanosti, zgodovine filozofije in teoretske psihoanalize. Odprt je za različne filozofske usmeritve, stile in šole ter spodbuja teoretski dialog med njimi.

Letno izidejo tri številke. Druga številka je posvečena temi, ki jo določi uredniški odbor. Prispevki so objavljeni v angleškem, francoskem in nemškem jeziku s povzetki v angleškem in slovenskem jeziku.

Filozofski vestnik je vključen v: Arts & Humanities Citation Index, Current Contents / Arts & Humanities, EBSCO, DOAJ, IBZ (Internationale Bibliographie der Zeitschriften), The Philosopher's Index, Répertoire bibliographique de philosophie, Scopus in Sociological Abstracts.

Izid revije je finančno podprla Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

Filozofski vestnik je ustanovila Slovenska akademija znanosti in umetnosti.

Vsebine in povzetki vseh številk so dostopni tukaj.

Mednarodne številke so dostopne tukaj.


Naslovi

Publikacija
Filozofski vestnik 43/1
Descartes. Principi filozofije / Krutost in perverzija / Odmevi
Filozofski vestnik

Leto: 2021


Publikacija
Filozofski vestnik 42/3
Nietzsche in večno vračanje / Descartes in Newton / Perverzija in oblast
Filozofski vestnik

Leto: 2021


Publikacija
Filozofski vestnik 42/2
The Concept of World in Contemporary Philosophy
Filozofski vestnik

Leto: 2021
Uredil: Rok Benčin


Publikacija
Filozofski vestnik 41/3
Newton in filozofija narave / Objektivnost in fikcija
Filozofski vestnik

Leto: 2020


Publikacija
Filozofski vestnik 41/2
Thinking the Infinite
Filozofski vestnik

Leto: 2020
Uredili: David Rabouin, Jana Ndiaye Berankova, Jelica Šumič Riha


Publikacija
Filozofski vestnik 41/1
Reading Althusser / Philosophy and Its Artistic Other / Politics and Mathematics / The Real and Semblance in Philosophy and Psychoanalysis
Filozofski vestnik

Leto: 2020


Publikacija
Filozofski vestnik 40/3
Marx's Actuality: Grappling with Neoliberalism / Art and Cirticism
Filozofski vestnik

Leto: 2019


Publikacija
Filozofski vestnik 40/2
Rethinking the Idea of Europe
Filozofski vestnik

Leto: 2019
Uredila: Jelica Šumič Riha


Publikacija
Filozofski vestnik 39/3
Towards a Politics of the Body / Philosophy <> Psychoanalysis / Bie.Modernity
Filozofski vestnik

Leto: 2018


Publikacija
Filozofski vestnik 40/1
Death Drive-Transference-Love / Lacan-War-Religion / Melancholy/Metonymy
Filozofski vestnik

Leto: 2019


Publikacija
Filozofski vestnik 39/2
Fail Better: Politics and the Arts of Tragedy
Filozofski vestnik

Leto: 2018
Uredil: Jason Barker


Publikacija
Filozofski vestnik 39/1
Descartes / The Anthropocene / Realizem v moderni filozofiji
Filozofski vestnik

Leto: 2018


Publikacija
Filozofski vestnik 38/3
Utopias and Alternatives. Thinking Differently / Thinking Something Different. 2: Utopia and Imaginary / Utopie et imaginaire
Filozofski vestnik

Leto: 2017
Uredila: Jelica Šumič Riha


Publikacija
Filozofski vestnik 38/2
Utopias and Alternatives. Thinking Differently / Thinking Something Different. 1: Topologies of Emancipation Utopies et alternatives
Filozofski vestnik

Leto: 2017
Uredila: Jelica Šumič Riha


Publikacija
Filozofski vestnik 38/1
Ancient Philosophy / Utopias / Marx and the Critique of Political Economy
Filozofski vestnik

Leto: 2017


Publikacija
Filozofski vestnik 37/3
Aristotelova Druga analitika: analiza in dediščina / Neodpravljivost krize
Filozofski vestnik

Leto: 2016


Publikacija
Filozofski vestnik 37/2
Reason + Enjoyment
Filozofski vestnik

Leto: 2016
Uredila: Sigi Jöttkandt, Kate Montague


Publikacija
Filozofski vestnik 37/1
Politics, Affects, Writing / The Aesthetics of Everyday Life
Filozofski vestnik

Leto: 2016
Uredila: Jelica Šumič Riha


Publikacija
Filozofski vestnik 36/3
Aktualnost filozofije / Philosophy and Psychoanalysis / Poti in stranpoti metafizike
Filozofski vestnik

Leto: 2015


Publikacija
Filozofski vestnik 36/2
The Issue With Kant
Filozofski vestnik

Leto: 2015
Uredili: Rado Riha, Jelica Šumič Riha, Jan Voelker


Publikacija
Filozofski vestnik 36/1
Estetika vsakdanjega življenja / Galileo Galilei in »prvi kopernikanski proces«: narava in Sveto pismo
Filozofski vestnik

Leto: 2015


Publikacija
Filozofski vestnik 35/3
Filozofske in ekonomske analize dolga / Transformacija moderne misli
Filozofski vestnik

Leto: 2014


Publikacija
Filozofski vestnik 35/2
Modernism Revisited
Filozofski vestnik

Leto: 2014
Uredila: Aleš Erjavec, Tyrus Miller


Publikacija
Filozofski vestnik 35/1
Kritika politične ekonomije in kapitalistična animalizacija / Spekulativni materializem: Filozofija in politika / Ekonomija življenja in smrti / Čas, fikcija, svet
Filozofski vestnik

Leto: 2014
Uredila: Jelica Šumič Riha


Publikacija
Filozofski vestnik 34/2
The Structure of the Void
Filozofski vestnik

Leto: 2013
Uredili: Aleš Bunta, Mladen Dolar, Sašo Dolenc, Matjaž Ličer, Gregor Moder


Publikacija
Filozofski vestnik 34/1
Transformacija moderne misli, O Kitajski, Grosseteste
Filozofski vestnik

Leto: 2013


Publikacija
Filozofski vestnik 33/3
Avtonomija in heteronimija umetnosti / Corpus trupel / O nekem drugem Deleuzu
Filozofski vestnik

Leto: 2012


Publikacija
Filozofski vestnik 33/2
Science and Thought
Filozofski vestnik

Leto: 2012
Uredila: Frank Ruda, Jan Voelker


Publikacija
Filozofski vestnik 31/2
Les pouvoirs des désirs indicibles
Filozofski vestnik

Leto: 2010
Uredila: Jean-Pierre Marcos, Jelica Šumič Riha


Cena
10.00 €


Ključne besede
družbene vede
filozofija
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR