Skip to main content
Feldmaršal Radetzky in Slovenci


Uredil: Miha Preinfalk
Leto: 2017


Novembra 2016 je minilo 250 let od rojstva enega najznamenitejših vojskovodij v Habsburški monarhiji – feldmaršala Josefa grofa Radetzkega (1766–1858). Veliki zmagovalec bitk pri Custozi (1848) in Novari (1849) je bil pojem zmagovitega poveljnika in njegov lik je prerasel v legendo. Njegovo ime danes povezujemo v največji meri zgolj z avstrijsko zgodovino in z znamenito Radetzkyjevo koračnico, manj znano pa je, da je bil tesno povezan tudi s slovensko zgodovino. Sorodstvene vezi so ga pripeljale na Kranjsko, kjer je bil lastnik dveh grajskih stavb (dvorca Neuhaus v Tržiču in gradu Podturn/Tivoli v Ljubljani), v Ljubljani je imel celo dva javna spomenika, pa tudi sicer je bil vse do leta 1918 močno zasidran v slovenskem kolektivnem spominu, zlasti med vojaštvom. Monografija »Feldmdaršal Radetzky in Slovenci« tako v 9 prispevkih različnih avtorjev predstavlja raznovrstne vezi med Radetzkim in slovenskim prostorom nekoč in danes, njegovo kariero, družino pa tudi recepcijo Radetzkyjeve koračnice v slovenski zgodovini.Kazalo vsebine

Miha Preinfalk
Radetzky na Slovenskem – nekoč in danes
Miha Šimac
Vojaški stan: Radetzky in vojaška kariera
Miha Preinfalk
Feldmaršal Josef Radetzky zasebno – predniki, družina, potomci
Miha Šimac
»Oče Radecki« – drobci iz slovenskega tiska in slovstva
Jana Babšek
Grof Radetzky in Tržič
Mojca Štuhec
Tržiški Neuhaus in grof Radetzky
Ines Unetič
Feldmaršalova vrtova v Tržiču in Ljubljani
Bojan Knific
Razvijanje mita o Radetzkyjevi naklonjenosti Tržičanom
Janez Polajnar
O življenju in smrti nekega spomenika. Okoliščine postavitve in odstranitve spomenika avstrijskemu feldmaršalu Josefu Radetzkemu v Ljubljani
Nataša Cigoj Krstulović
Radetzkyjeva koračnica v zgodovini Slovencev – med himno, nostalgijo in razvedrilom
Viri in literatura
Feldmarschall Radetzky und die Slowenen (Zusammenfassung)Še ...

Vojko Urbančič: "Ljubi moji otroci, vi Slovenci"; Delo 24.10.2017

 

,Redna cena
19,00 €

Spletna cena
17,10 €


Ključne besede
19. st.
avstrijska vojska
biografije
habsburška monarhija
plemstvo
Radetzky von Radetz, Joseph
Slovenci
Slovenija
vojaška zgodovina
vojskovodje
zborniki
zgodovina
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR