Skip to main content
Digitalni podatki


Uredili: Rok Ciglič, Matjaž Geršič, Drago Perko, Matija Zorn
Leto: 2016


Knjiga Digitalni podatki je že 13. v zbirki GIS v Sloveniji. Tudi namen te knjige je predstaviti najrazličnejša spoznanja raziskovalcev v svetu geografskih informacijskih sistemov na območju Slovenije v zadnjih letih. Digitalni podatki so eden izmed osnovnih stebrov geografskih informacijskih sistemov, zato v knjigi prikazujemo, kakšne so možnosti njihove uporabe. V zadnjem obdobju je predvsem lidarsko snemanje povzročilo razmah zelo natančnih in raznovrstnih analiz. V knjigi so nazorno prikazani rezultati projektov in izsledki raziskav s področij, kot so: geografija, hidrologija, varovanje pred naravnimi nesrečami, arheologija, promet, poselitev, daljinsko zaznavanje in druga. Bralec bo v knjigi našel nekatere novosti v uporabnosti GIS-ov, hkrati pa se bo lahko seznanil tudi zKazalo vsebine

dr. Drago Perko, dr. Rok Ciglič, dr. Matija Zorn: Od krtine do lidarja
dr. Mauro Hrvatin, dr. Drago Perko: Morfometrične razlike med pokrajinskimi vročimi in mrzlimi točkami
dr. Miha Čekada, Petra Gostinčar: Uporaba lidarja v jamarstvu
Klemen Čotar, dr. Žiga Kokalj, Andrej Beden, mag. Matjaž Ivačič, dr. Krištof Oštir: Samodejno zaznavanje vodnih površin iz radarskih satelitskih posnetkov in njihov prikaz na spletnem portalu
dr. Dušan Petrovič, dr. Mojca Kosmatin Fras, dr. Dejan Grigillo, dr. Matjaž Mikoš, Primož Kete, Vesna Dežman Kete: Podatki o vodah in vodnih zemljiščih v Sloveniji
mag. Timotej Mišič: Razvoj metodologije in orodja za izdelavo prilagojene trikotniške mreže batimetrije struge kot podlage za hidravlično modeliranje
dr. Timotej Verbovšek, dr. Petra Vrhovnik, dr. Barbara Čenčur Curk, Margarit Nistor: Vpliv porabe vode in podnebnih sprememb na razpoložljivost vodnih virov v jugovzhodni Evropi
Rok Cedilnik, dr. Krištof Oštir, dr. Žiga Kokalj: Satelitsko termično snemanje Ljubljane
dr. Žiga Kokalj, dr. Janez Žibert, dr. Peter Rogelj, Boštjan Muri, mag. Mateja Iršič Žibert, Peter Pehani, dr. Krištof Oštir: Samodejno prepoznavanje vegetacijskih parametrov iz satelitskih podatkov za monitoring suše
dr. Tomaž Šturm, mag. Rok Pisek, dr. Andrej Kobler, Jurij Beguš, Dragan Matijašić: Možnosti uporabe lidarskih podatkov na Zavodu za gozdove Slovenije
dr. Tatjana Veljanovski, dr. Aleš Marsetič, Klemen Čotar, dr. Krištof Oštir: Opazovanje motenj v gozdovih s satelitskimi posnetki nizke prostorske ločljivosti
Boštjan Kop, dr. Blaž Repe, dr. Tomi Trilar: Modeliranje razširjenosti gozdnega klopa (Ixodes ricinus) na območju upravne enote Ruše
dr. Drago Perko, dr. Rok Ciglič: Določanje pokrajinskih vročih in mrzlih točk iz pokrajinskih tipizacij Slovenije
dr. Benjamin Štular, dr. Edisa Lozić: Primernost podatkov projekta Lasersko skeniranje Slovenije za arheološko interpretacijo: metoda in študijski primer
dr. Mihaela Triglav Čekada, Nika Mesner, Blaž Barborič: Lasersko skeniranje kot vir podatkov za določitev vseh stavb v Sloveniji
Ivan Stanič, Marko Premelč, Vitomir Wolf, Miha Zorn: Prostorsko planiranje in upravljanje na lokalni ravni z uporabo tehnologij geografskih informacijskih sistemov
dr. Janez Nared, dr. David Bole, dr. Rok Ciglič: Določanje stičnih naselij za vrednotenje opremljenosti naselij s storitvami splošnega in splošnega gospodarskega pomena
dr. Tomaž Žagar: Izris dinamičnih spletnih tematskih kart na strani odjemalca
dr. Klemen Prah, Gregor Štrubelj, Bojan Rupnik, dr. Tomaž Kramberger, dr. Dejan Dragan: GIS pri študiju in raziskovalnem delu v logistiki
dr. Blaž Repe: Zemljevid besedil pesmi Franka Zappe
Gregor Završnik: Arhiviranje digitalnih prostorskih podatkov
Mojca Janžekovič: Uporaba igre EarthCache v osnovni šoli
Luka Novak, Julij Jeraj: Projekt athena – možnosti družbenih omrežij v času izrednih razmer
Redna cena
39,00 €

Spletna cena
35,10 €


Ključne besede
digitalni modeli
geodezija
geografija
geografski informacijski sistemi
informacijski sistemi
prostorski podatki
Slovenija
zborniki
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR