Skip to main content
Digitalni podatki


Edited by: Rok Ciglič, Matjaž Geršič, Drago Perko, Matija Zorn
Year: 2016


Digitalni podatki ('Digital Data') is the thirteenth volume in the series GIS v Sloveniji (GIS in Slovenia). The goal of this volume is to present the wide variety of research findings on geographical information systems in Slovenia in recent years. Digital data is one of the main pillars of geographical information systems, and so this volume describes opportunities to put such data to use. Recently lidar scanning technology has increased the precision and diversity of analysis. The volume clearly presents project results and research in areas such as geography, hydrology, protection against natural disasters, archaeology, transport, settlement, remote sensing, and others. Readers will discover new features regarding GIS applicability and learn about interesting findings in these areas.Table of content

dr. Drago Perko, dr. Rok Ciglič, dr. Matija Zorn: Od krtine do lidarja
dr. Mauro Hrvatin, dr. Drago Perko: Morfometrične razlike med pokrajinskimi vročimi in mrzlimi točkami
dr. Miha Čekada, Petra Gostinčar: Uporaba lidarja v jamarstvu
Klemen Čotar, dr. Žiga Kokalj, Andrej Beden, mag. Matjaž Ivačič, dr. Krištof Oštir: Samodejno zaznavanje vodnih površin iz radarskih satelitskih posnetkov in njihov prikaz na spletnem portalu
dr. Dušan Petrovič, dr. Mojca Kosmatin Fras, dr. Dejan Grigillo, dr. Matjaž Mikoš, Primož Kete, Vesna Dežman Kete: Podatki o vodah in vodnih zemljiščih v Sloveniji
mag. Timotej Mišič: Razvoj metodologije in orodja za izdelavo prilagojene trikotniške mreže batimetrije struge kot podlage za hidravlično modeliranje
dr. Timotej Verbovšek, dr. Petra Vrhovnik, dr. Barbara Čenčur Curk, Margarit Nistor: Vpliv porabe vode in podnebnih sprememb na razpoložljivost vodnih virov v jugovzhodni Evropi
Rok Cedilnik, dr. Krištof Oštir, dr. Žiga Kokalj: Satelitsko termično snemanje Ljubljane
dr. Žiga Kokalj, dr. Janez Žibert, dr. Peter Rogelj, Boštjan Muri, mag. Mateja Iršič Žibert, Peter Pehani, dr. Krištof Oštir: Samodejno prepoznavanje vegetacijskih parametrov iz satelitskih podatkov za monitoring suše
dr. Tomaž Šturm, mag. Rok Pisek, dr. Andrej Kobler, Jurij Beguš, Dragan Matijašić: Možnosti uporabe lidarskih podatkov na Zavodu za gozdove Slovenije
dr. Tatjana Veljanovski, dr. Aleš Marsetič, Klemen Čotar, dr. Krištof Oštir: Opazovanje motenj v gozdovih s satelitskimi posnetki nizke prostorske ločljivosti
Boštjan Kop, dr. Blaž Repe, dr. Tomi Trilar: Modeliranje razširjenosti gozdnega klopa (Ixodes ricinus) na območju upravne enote Ruše
dr. Drago Perko, dr. Rok Ciglič: Določanje pokrajinskih vročih in mrzlih točk iz pokrajinskih tipizacij Slovenije
dr. Benjamin Štular, dr. Edisa Lozić: Primernost podatkov projekta Lasersko skeniranje Slovenije za arheološko interpretacijo: metoda in študijski primer
dr. Mihaela Triglav Čekada, Nika Mesner, Blaž Barborič: Lasersko skeniranje kot vir podatkov za določitev vseh stavb v Sloveniji
Ivan Stanič, Marko Premelč, Vitomir Wolf, Miha Zorn: Prostorsko planiranje in upravljanje na lokalni ravni z uporabo tehnologij geografskih informacijskih sistemov
dr. Janez Nared, dr. David Bole, dr. Rok Ciglič: Določanje stičnih naselij za vrednotenje opremljenosti naselij s storitvami splošnega in splošnega gospodarskega pomena
dr. Tomaž Žagar: Izris dinamičnih spletnih tematskih kart na strani odjemalca
dr. Klemen Prah, Gregor Štrubelj, Bojan Rupnik, dr. Tomaž Kramberger, dr. Dejan Dragan: GIS pri študiju in raziskovalnem delu v logistiki
dr. Blaž Repe: Zemljevid besedil pesmi Franka Zappe
Gregor Završnik: Arhiviranje digitalnih prostorskih podatkov
Mojca Janžekovič: Uporaba igre EarthCache v osnovni šoli
Luka Novak, Julij Jeraj: Projekt athena – možnosti družbenih omrežij v času izrednih razmer
Regular price
39.00 €

Online price
35.10 €


Keywords
collective volume
digital models
geodesy
geographic information systems
geography
information systems
Slovenia
spatial data
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR