Skip to main content
efka. dela etnologije, folkloristike in kulturne antropologije.


Obdobje: od 2021


Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU je bil pobudnik in glavni izvajalec projekta Slovenski etnološki leksikon (2004). Zbirka efka - dela etnologije, folkloristike in kulturne antropologije nadgrajuje in zapolnjuje potrebo po temeljitejših in preglednih delih, ki predstavljajo raziskovalno tematiko omenjenih ved. V knjižicah so na eni strani strnjena njihova temeljna spoznanja, na drugi pa predstavitve odpirajo vprašanja, smeri in prostore za nove raziskave. Osnovna shema del zajema definicijo pojmov, historiat, pregled raziskav doma in po svetu, opis recentnega stanja, primere in raziskovalna vprašanja.


Naslovi

Publikacija
Meje
Antropološki uvidi
efka

Leto: 2022
Avtorji: Ingrid Slavec Gradišnik, Katalin Munda Hirnök, Miha Kozorog, Tatiana Bajuk Senčar

Redna cena
19,00 €
Spletna cena
17,10 €

Publikacija
Pripovedno izročilo
Razvoj in raziskovanje
efka

Leto: 2021
Avtorica: Monika Kropej Telban

Redna cena
24,00 €
Spletna cena
21,60 €

Publikacija
Govorica predmetov
efka

Leto: 2021
Avtorice: Maja Godina Golija, Vanja Huzjan, Špela Ledinek Lozej

Redna cena
19,00 €
Spletna cena
17,10 €

Publikacija
Uganke na Slovenskem
efka

Leto: 2021
Avtorica: Saša Babič

Redna cena
19,00 €
Spletna cena
17,10 €

Ključne besede
antropologija
bivalna kultura
državne meje
etnolingvistika
etnologija
Madžarska
materialna kultura
meje
oblačilna kultura
otroci
prehrambna kultura
risbe
rituali
Slovenija
slovensko ljudsko slovstvo
slovstvena folklora
socializacija
šale
uganke
ustno izročilo
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR