Naslov:
Ciper
Avtorica:
Leto:
Zbirka:
Vodniki LGD Azija 4
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Vodnik strnjeno podaja temeljne naravne, družbene in gospodarske značilnosti otoške države na pragu azijske celine, ki pa je z vstopom v Evropsko zvezo politično že nekaj let trdno zasidrana v Evropi. Poleg opisa glavnih turističnih zanimivosti v grškem in turškem delu otoka ter glavnega mesta Nikozije je pripravljen izčrpen zgodovinski oris s poudarkom na predstavitvi korenin dolgotrajnega etničnega konflikta med grško in turško narodno skupnostjo, pa tudi na prikazu njegovih posledic.

Kazalo vsebine

Uvod

Naravnogeografske značilnosti

Zgodovina

Prebivalstvo

Gospodarstvo

Priporočena pot

Viri in literatu

Založnik

Založba ZRC

Izdajatelj

Založba ZRC

Soizdajatelj

Ljubljansko geografsko društvo

ISBN

978-961-6568-93-7

Specifikacija

mehka vezava • 15 × 21 cm • 95 strani

Cena

12,50 EUR (redna); zadnji izvodi
10,00 EUR (klubska)