Title:
Ciper
Author:
Year:
Compilation:
Vodniki LGD Azija 4
Keywords:
Language(s):
Table of content

Uvod

Naravnogeografske značilnosti

Zgodovina

Prebivalstvo

Gospodarstvo

Priporočena pot

Viri in literatu

Publishing House

Založba ZRC

Publisher

Založba ZRC

Co-publisher

Ljubljansko geografsko društvo

ISBN

978-961-6568-93-7

Specifications

paperback • 15 × 21 cm • 95 pages

Price

12,50 EUR (Regular); last copies
10,00 EUR (Club)