Naslov:
Cerkveni red (1564). Znanstvenokritična izdaja dela Cerkovna ordninga z znotrajjezikovnim prevodom v sodobni slovenski knjižni jezik
Avtor:
Drugi avtorji:
uredil in spremno študijo napisal Kozma Ahačič
kritični prevod Kozma Ahačič, Vinko Ošlak
priprava diplomatičnega prepisa Kozma Ahačič, Aleksander Erniša
Leto:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Cerkveni red (Cerkovna ordninga) je eno od kulturno najpomembnejših del slovenskega protestantskega pisca Primoža Trubarja. Najprej zato, ker gre v njem za Trubarjevo vizijo pravne, organizacijske in duhovne ureditve slovenske cerkve, obenem pa zato, ker predstavlja prvo v slovenščini napisano delo, ki je namenjeno zgolj izobraženemu elitnemu bralcu in ki tudi praktično vzpostavlja slovenščino kot jezik vseh cerkvenih obredov. Izdaja na prvem mestu prinaša diplomatični prepis Trubarjevega besedila. Napake v izvirniku so ustrezno ozna­čene v opombah. Abreviature so razvezane, izvirni zapis pa je pojasnjen v opombi. V oglatih oklepajih so navedene oznake strani. Diplomatičnemu prepisu sledi znotrajjezikovni prevod slovenskega besedila v sodobno knjižno slovenščino. Tujke, ki jih je tem v delu veliko, so postavljene ležeče, kar bralca opozarja na to, da gre za Trubarjevo zavestno rabo tuje besede, s katero viša raven svojega jezika v očeh tedanjega bralca. Prevod skuša Trubarja v čim večji meri približati sodobnemu kritičnemu in splošnemu bralcu. Ohranjene so vse retorične značilnosti Trubarjevega jezika, vendar pa ne za vsako ceno.

Prav zato bo bralec najboljši vtis o Trubarjevem delu dobil, če bo hkrati spremljal izvirno besedilo in prevod. K razumevanju diplomatičnega prepisa in kritičnega prevoda prispeva tudi nad 450 razlagalnih in usmerjevalnih opomb. Knjigo sklenejo izbrani posnetki iz memmingenskega izvoda Cerkovne ordninge, ki je bil najden lansko leto.

Cerkovna ordninga je napisana v jeziku, ki mu lahko rečemo visoka knjižna slovenščina, v jeziku, ki je bil namenjen slovenski protestantski eliti, v jeziku, ki je poln latinskih tujk in citatov, v jeziku, ki po zapletenosti in dovršenosti dosega tedanja besedila vseh drugih evropskih narodov. Poleg tega in v največji meri pa je Trubarjev Cerkveni red tudi pomembno teološko besedilo, iz katerega lahko vidimo Trubarjevo popolno predanost krščanskemu nauku in ostro grajo vseh, ki krščanskega nauka ne sprejemajo ali ga ne sprejemajo prav. Trubar je v Cerkovni ordningi brezkompromisen: kdor veruje, naj vero ohranja, kdor ne veruje ali veruje narobe, naj si vero pridobi. Poleg tega je Cerkovna ordninga tudi uporniško besedilo: v pravnem pomenu je namreč predstavlja neposreden upor proti zakoniti deželni in državni oblasti. Trubarjeva Cerkovna ordninga je izšla leta 1564, najverjetneje v Tübingenu pri tiskarju Morhartu.

Kazalo vsebine

Uvodna beseda (škof Geza Filo)
CERKVENI RED
Uvod
I. Nauk

O členu, ki je v Cerkvenem redu prvi in najpomembnejši: o nauku
Kako, s čim in po čem moremo in moramo prav spoznati Boga
Kako je treba razlikovati osebe ali imena v božanstvu
Zakaj, kako in v čem se pravi kristjani ne morejo zediniti in pomiriti z Judi, Turki,pogani in napačnimi kristjani glede molitve, klicanja k Bogu in glede vere
O stvarjenju vseh stvari
O padcu in grehu prvih ljudi
Kaj so izvirni ali podedovani in kaj storjeni grehi
O večni Božji postavi in o razliki med desetimi zapovedmi in drugimi Mojzesovimi levitskimi obrednimi in civilnimi postavami in zapovedmi
Razlika med postavo in evangelijem
O odpuščanju grehov in kako doseže človek opravičenje pred Bogom le zavoljo Kristusa, po veri
O dobrih delih
Ali imajo v tem življenju grehe tudi svetniki, to je pravi kristjani?
O zakramentih
O svetem krstu
O Kristusovi večerji
O pravi spreobrnitvi k Bogu, to je o pravi pokori
V katerih rečeh in naukih o pokori papežniki ne učijo in ne verujejo prav
Kaj je krščanska cerkev, kje je, po katerih znamenjih je mogoče spoznati pravo Cerkev
Zakaj je krščanska cerkev vselej pod križem, da morajo resnično verni na tem svetu trpeti več kakor drugi ljudje
O molitvi
O klicanju k svetnikom
O obredih, o zunanjih Božjih službah, ki so jih v Cerkev uvedli ljudje
O krščanski prostosti ali svobodi
O treh delih v Mojzesovi postavi
O zakonu
O deželni oblasti in gosposki
II. O pridigarstvu
Kateri pridigarji, pastirji in duhovniki naj bodo blagoslovljeni ter določeni in postavljeni za pridiganje – in kako
Kdo naj pridigarje voli, kliče in postavlja za pridigarstvo
Kako naj pravi škofje, stari duhovniki in pridigarji izprašujejo, eksaminirajo in poučujejo ljudi, bodisi mlade ali stare, ki so izbrani za pridigarje ali se za to sami ponujajo, kako naj v svoji službi in pridigarstvu ravnajo v skladu z naukom in kakšno življenje naj živijo
Kako in s kakšnimi obredi, pridigami in molitvami je treba novoizvoljenega in izprašanega pridigarja v cerkvi javno blagosloviti, ga izročiti faranom in jim ga priporočiti
Povsod, v mestih in trgih in po farah, se morajo ustanoviti latinske, nemške in slovenske šole
Služabnikom cerkve, pravim pridigarjem, dobrim učiteljem, pobožnim šolarjem in zvestim cerkovnikom je Cerkev dolžna dati plačo, plačilo in vse potrebno
III. O obredih
Zakaj, zaradi česa in iz kakšnih razlogov naj se povsod v krščanskem svetu odpravi popačena papeška maša in namesto nje postavi Kristusova večerja, pravo obhajilo
O svetem krstu
O katekizmu
Kratki wurttemberški katekizem
O pokori, o javni spovedi, o odpuščanju ali absoluciji
Kako je treba obhajati večernice
Kako naj poteka jutro ob praznikih, ko se pridiga in obhaja
O Kristusovi večerji, to je, kako naj se obhaja prava, stara maša
Red, kako naj opravljamo skupne litanije, to je molitve in prošnje, ko je zbrana cerkev
O cerkvenem petju
O cerkvenem oblačilu
O praznikih
Red, kako naj se zakonci okličejo in poročijo
Kako obiskovati bolnike in jih tolažiti
Kako je treba tolažiti škodljive ljudi, ki sedijo v dosmrtni ječi in so po pravici obsojeni na smrt
Red o pogrebu
Uvod in začetek vsake pridige

Kozma Ahačič: Veliki cerkveni red
Slikovne priloge

 

Založnik

Založba ZRC

Soizdajatelj

Združenje Trubarjev forum

ISBN

978-961-254-721-9

Specifikacija

trda vezava – platno, ščitni ovitek • 14 × 21 cm • 560 strani

Cena

39,00 EUR (redna)
30,00 EUR (klubska)